Loading

.

Overvalpreventie Basistraining

Bel mij
Offerte aanvragen

 

 

Omgaan met Overvallen detailhandel 320x213

Duur:
De workshop heeft een duur van 3 uur.
Tijd:
Ochtend, middag of avond.
Plaats(en):
Waar u maar wilt.
Investering:
Wij doen u graag een passend voorstel.
Datum:
Datum is in overleg te bepalen.

 

 

 

Een overval is eigenlijk de ernstigste vorm van agressie. De belangrijkste motieven voor een overval zijn materiële overwegingen of het behoud van de levenstandaard, maar ook de invloed van criminele vrienden en de 'status' die het plegen van een overval in criminele kring heeft. De belangrijkste doelwitten van overvallers zijn de detailhandel, woningen en de horeca. Ook de transportsector is geregeld het slachtoffer van overvallen.

Bij de Overvalpreventie Basistraining staat het eigen gedrag centraal. Door eigen gedrag en handelen kunnen overvallen worden voorkomen! Vooraf kunnen er verschillende preventieve maatregelen genomen worden, wat de kans op een overval verkleint. Daarnaast is het belangrijk te weten hoe te reageren tijdens een overval om letsel én schade te voorkomen.

Doel

De Overvalpreventie Basistraining heeft als doel medewerkers te leren voor, tijdens en na een overval dusdanig op te treden dat de risico's zo klein mogelijk worden gehouden. Hopelijk zijn de preventieve maatregelen zodanig, dat het nooit van een overval komt. Mocht dit onverhoopt wel het geval zijn, dan kunnen de medewerkers optreden volgens een vaste procedure, waardoor de kans op letsel verkleind wordt.

Doelgroep

De Overvalpreventie Basistraining richt zich op al het personeel dat in aanraking kan komen met een mogelijke overval. Aangeraden wordt om ook de kaderleden deel te laten nemen aan de basistraining, alvorens zij de Overvalpreventie Kadertraining gaan volgen.

Inhoud

De training is een mix van praktijkoefeningen en theoretische onderbouwing. De praktijk wordt geoefend met een trainingsacteur aan de hand van verschillende casussen.

Tevens worden de door de ondernemer reeds genomen preventiemaatregelen zoveel mogelijk meegenomen in de training (te denken aan: overvalknop, DNA douche, rookgenerator, camerasystemen, burenbelsysteem).

De inhoud van de training is onderverdeeld in drie fasen:

 1. Maatregelen voor de overval (preventie fase)
 2. Maatregelen tijdens de overval (actieve fase)
 3. Maatregelen na de overval (nazorg fase)

Preventie fase

 • Inleiding overvallen
 • Drie soorten overvallen en dadergroepen
 • Bewustwording*

Actieve fase

 • Overvalbenadering politie
 • R.A.A.K* (rustig blijven, accepteer de situatie, afgeven, kijken)
 • Signalementformulier

Nazorg fase

 • Afzetten plaats van overval gericht op de opsporing
 • Omgaan met eigen emoties na een overval
 • Slachtofferhulp

*Kernleerdoel

Certificaat

Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een NIVOO Veiligheid certificaat als bewijs van deelname.

Aantal deelnemers

Aan één workshop kan door maximaal zestien personen worden deelgenomen.

Bel mij
Offerte aanvragen