Loading

.

Overvalpreventie Kadertraining

Bel mij
Offerte aanvragen

 

 

Omgaan met OvervallenKadertraining detailhandel 320x213

Duur:
De workshop heeft een duur van 3 uur.
Tijd:
Ochtend, middag of avond.
Plaats(en):
Waar u maar wilt.
Investering:
Wij doen u graag een passend voorstel.
Datum:
Datum is in overleg te bepalen.

 

 

 

Een overval is eigenlijk de ernstigste vorm van agressie. De belangrijkste motieven voor een overval zijn materiële overwegingen of het behoud van de levenstandaard, maar ook de invloed van criminele vrienden en de 'status' die het plegen van een overval in criminele kring heeft. De belangrijkste doelwitten van overvallers zijn de detailhandel, woningen en de horeca. Ook de transportsector is geregeld het slachtoffer van overvallen.

Kaderleden hebben een operationele of leidinggevende functie en zijn belast met de aansturing van personeel en personeelszorg. Om adequaat om te gaan met het palet aan potentiële situaties die zich kunnen voordoen, is een Overvalpreventietraining die zich specifiek richt op kaderleden noodzakelijk.

Doel

De Overvalpreventie Kadertraining heeft als doel leidinggevenden te leren voor, tijdens en na een overval dusdanig op te treden dat de risico's zo klein mogelijk worden gehouden. Daarnaast wordt hen aangeleerd te sturen op procedures en veiligheid. Ook het effectief omgaan met personeel komt aan bod. Na deze training kunnen zij zelfstandig aan de slag met de veiligheid binnen de organisatie.

Doelgroep

De training is gericht op leidinggevenden binnen de detailhandel, die met hun personeel hebben deelgenomen aan de Overvalpreventie Basistraining.

Inhoud

In dit dagdeel (die volgt op de Overvalpreventie basistraining) wordt getraind op kaderniveau. In deze training gaan we dieper in op het organiseren, motiveren en controleren. Drie begrippen met een brede betekenis. De cursist gaat aan de slag met handvatten met betrekking tot overvalpreventie. Met deze handvatten kan hij zelfstandig bepaalde veiligheidsprocedures ontwikkelen binnen zijn organisatie. We kijken daar onder andere naar de OBE maatregelen (Organisatorische, Bouwkundige en Electronische maatregelen), en dan vooral naar het organisatorische aspect. Daarnaast kijken we naar de relatie tussen het kaderlid en het personeel. Tevens wordt er gekeken naar hoe de opvang van het personeel plaatsvindt en hoe het contact met de werkvloer in de praktijk is. Communicatie van het kaderlid is hierbij ook erg belangrijk. 

We gaan praktisch trainen hoe om te gaan met een overval. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hoe je moet omgaan met personeel dat net een overval of andere traumatische ervaring heeft meegemaakt.

Samenvattend:

  • Praktisch ontwikkelen van procedures.
  • Medewerkers motiveren en controleren in het uitvoeren van procedures.
  • Versterken van de band tussen leidinggevende en medewerkers.
  • Het opvangen van medewerkers.
  • Het controleren van personeel.

De training is een mix van praktijkoefeningen en theoretische onderbouwing. De praktijk wordt geoefend met een trainingsacteur aan de hand van verschillende casuïstiek.

Tevens worden de door de ondernemer reeds genomen preventiemaatregelen zoveel mogelijk meegenomen in de training (te denken aan: overvalknop, DNA douche, rookgenerator, camerasystemen, burenbelsysteem, etc.).

Certificaat

Na afloop van de workshop ontvangen de deelnemers een NIVOO Veiligheid certificaat als bewijs van deelname.

Aantal deelnemers

Aan één workshop kan door maximaal zestien personen worden deelgenomen.

Bel mij
Offerte aanvragen