Loading

Basistraining omgaan met jeugd en straatgedrag

Bel mij
Offerte aanvragen
Neem een optie
Handhaving WIT iconInschrijven
Download de brochure voor extra informatie

 

Duur:
3 dagen.
Tijd:
09.30 - 16.30 uur
Plaats(en):

Open inschrijving: Utrecht
Incompany: Waar u maar wilt.

Investering:

Open inschrijving: € 872,-per cursist.
Incompany: Wij doen u graag een passend voorstel.

Data:

Open inschrijving: De cursusdata kunt u hier vinden
Incompany: Wanneer u maar wilt.


Waarom deze basistraining?

Iedere handhaver komt in aanraking met de jeugd in zijn of haar gemeente. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat het aspect 'jeugd' benoemd wordt in het takenpakket van de handhaver. Jeugd en problematiek worden vaak in één zin of zelfs in één woord genoemd. De aanpak van deze problematiek en overlast is een uitdaging, zeker wanneer je als handhaver er in de praktijk mee geconfronteerd wordt. Hoe zorg je er voor dat je contact krijgt met de jongeren? Waarom hebben zij juist op deze plek een hangplek gecreëerd en hoe krijg je ze daar vandaan? Hoe zorg je er voor dat men zich aan de wet- en regelgeving houdt?

Jeugd en de problematiek die daarmee samenhangt vergt maatwerk. Zeker omdat het risico op conflictsituaties bij deze doelgroep hoog is. Door de juiste methodiek toe te passen kan dit maatwerk geleverd worden. De handhaver weet dan niet alleen de problematiek aan te pakken, maar wordt ook een interessante gesprekspartner met nuttige informatie voor andere ketenpartners op het gebied van jeugd. Tijdens de Basistraining Omgaan met jeugd en straatgedrag krijgt de handhaver de juiste handvatten voor een praktijkgerichte aanpak. 

Doel 

Het optimaal faciliteren en uitrusten van de handhavers, zodat zij jongeren en ook ouderen op straat effectief kunnen benaderen en aanpakken en (indien nodig) conflictsituaties beter kunnen hanteren.

Doelgroep

De basistraining is bestemd voor handhavers, die regelmatig in contact komen met groepen jeugd & ouderen en te maken hebben met straatgedrag/-cultuur.

Door de handhavers bewust te maken van het effect van hun eigen denken en doen op het contact met jongeren en ouderen op straat en meer inzicht te geven in de straatcultuur, kunnen zij (met de juiste tools) de contacten met en de aanpak opbouwen, ontwikkelen en verbeteren. De begeleiding en training moet concreet, praktisch en dynamisch zijn en voorzien zijn van handige tips, do's en dont's. We kiezen voor een compact programma met veel need to know en weinig nice to know items.

Inhoud

De training wordt verzorgd door twee trainers in totaal 3 lesdagen. Het individueel en als koppel samenwerken, zonder en met melding zal aandacht krijgen. Daarna volgt het gezien en ongezien beeld vormen van de doelgroepen, waarna dat beeld volgens een methode vastgelegd wordt. Dat beeld geldt als basis voor het vervolgcontact, waar over afspraken gemaakt worden. Een bejegeningwijze is onderdeel van de aanpak.
Enkele aandachtspunten zijn:

 • Onderlinge beeldvorming.
 • Verkenning en vaststellen mogelijkheden interne en externe samenwerking.
 • Interactieve behandeling eigen praktijksituaties (probleemanalyse en aanpak).

Onderstaande thema’s maken deel uit van de basistraining:

 • Spanning/agressieoefeningen gekoppeld aan de praktijk.
 • Eigen rol en invloed ( personal coaching).
 • Praktijkcasussen/ervaringen.
 • Groepsscan en 7 stappen model.
 • Beeldvorming, informatie, hangplek analyse.
 • Plus, min, mee methodiek op jeugdgroepen:
  • Hoe herken je op een snelle manier de kopstukken binnen een groep?
  • Hoe worden individuen binnen een groep benaderbaar?
  • Wat kun je met een individu bereiken en welke afspraken kun je maken om grip te krijgen op de situatie.
  • Inzicht in groepswerking, samenstelling van groepen (kopstukken, meelopers), soorten groepen.
  • Tips en tools om groepsdynamische processen te hanteren.
 • Straatspelletjes.
 • Contact en confrontatie met jeugdgroepen.
 • Vaste evaluatiemomenten met deelnemers en coördinator.
 • Wat zijn de ervaringen de afgelopen periode van jou en met de doelgroep.

Tijdens elke training is er voldoende gelegenheid om eigen casuïstiek en vraagstukken in te brengen.

Certificaat

 Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Aantal deelnemers

 Het maximum aantal deelnemers per training is twaalf.

 

De "Basistraining omgaan met jeugd en straatgedrag" geven wij in samenwerking met Straatcontact

StraatContact samenwerking1StraatContact samenwerking2StraatContact samenwerking3
 
 
 
 

 

 
 
 

*De prijzen zijn vrijgesteld van BTW, inclusief al het benodigde cursusmateriaal, koffie, thee, lunch en bewijs van deelname.

Bel mij
Offerte aanvragen
Neem een optie
Handhaving WIT iconInschrijven
Download de brochure voor extra informatie