Loading

Bestuursrechtelijke handhaving voor handhavers in de openbare ruimte

Bel mij
Offerte aanvragen
Neem een optie
Handhaving WIT iconInschrijven
Download de brochure voor extra informatie

voortgang leergang BOA Onderwijs02 medium

Duur:
2 dagen
Tijd:
09.30 - 16.30 uur
Plaats(en):
Utrecht
Incompany: Waar u maar wilt
Investering:
Open inschrijving: 

€ 474,-


Incompany: Wij doen u graag een opleidingsvoorstel op maat
Data:
Open inschrijving: De cursusdata kunt u hier vinden
Incompany: Wanneer u maar wilt

Waarom bestuursrechtelijk handhaven?

Gemeenten oriënteren zich in toenemende mate op de mogelijkheden omtrent bestuursrechtelijke handhaving. Van handhavers wordt niet alleen verwacht dat zij een bon uitschrijven om een overtreder te straffen, maar ook dat zij de overtreding daadwerkelijk laten stoppen als een overtreder dat weigert of het zelf niet meer kan oplossen. Bestuursrechtelijke handhaving biedt zowel praktische, als financiële voordelen t.o.v. strafrechtelijke handhaving. Waar een overtreder strafrechtelijk vanwege het ontbreken van voldoende bewijs niet kan worden aangepakt, biedt het bestuursrecht vaak wel goede mogelijkheden. Kosten, voortvloeiende uit bestuursrechtelijke handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op de overtreder. Geïnde kosten komen daarbij in de gemeentekas; dat is een mooi voordeel, zeker nu de pv-vergoeding is komen te vervallen. Kortom, het probleem wordt beter opgelost en de kosten voor de handhaving worden verhaald.

Doelgroep

Toezichthouders die al dan niet tevens BOA zijn en zijn aangewezen voor bijvoorbeeld toezicht en handhaving op de Algemene Plaatselijke Verordening en de afvalstoffenverordening.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

 • kent u de verschillen tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving;
 • kent u uw toezichtbevoegdheden en kan hij deze toepassen in de praktijk;
 • bent u in staat om een bestuursrechtelijke rapportage op te maken;
 • bent u in staat om tijdens zijn werkzaamheden in te schatten welke bestuursrechtelijke maatregel of herstelsanctie kan worden toegepast;
 • kent u de verschillen tussen o.a. de begrippen last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en bestuurlijke boete;
 • ziet u de voordelen van bestuursrechtelijke handhaving in en zult u zich beter gepositioneerd voelen in handhavingskwesties.
Inhoud

Tijdens de cursus wordt alle theorie behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden die zijn gebaseerd op de APV en de afvalstoffenverordening. Aan bod komen o.a. de casussen:

 • Verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval;
 • Wegdekverontreiniging;
 • Aanplakbiljetten;
 • Hondenoverlast.

Aan de hand van een handig format leert u bij iedere casus een goede bestuursrechtelijke rapportage opmaken. Het beeld bij handhavers dat bestuursrechtelijke handhaving ingewikkeld, langdurig en lastig is, wordt onder andere daarmee weggenomen. Tevens leert u om tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden in te schatten welke bestuursrechtelijke maatregel of herstelsanctie kan worden toegepast, zoals een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang.

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Verschil strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving;
 • Belangrijke begrippen uit de Algemene wet bestuursrecht;
 • Toezichtbevoegdheden op grond van de Algemene wet bestuursrecht;
 • Stappenplan bestuursrechtelijke rapportage;
 • Bestuursrechtelijke maatregel of herstelsanctie;
 • Veel voorkomende casussen.
Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt u een NIVOO-certificaat als bewijs van deelname.

Ook interessant voor u?

Praktisch toepassen van opsporingsbevoegdheden
Workshop Digitouch - Sociale media voor handhavers
Proces Verbaal Training


Bel mij
Offerte aanvragen
Neem een optie
Handhaving WIT iconInschrijven
Download de brochure voor extra informatie