Loading

Politiestrafbeschikking Domein II

Bel mij
Offerte aanvragen


Duur:
2 dagen
Tijd:
09.30 - 16.30
Plaats(en):
Incompany: Waar u maar wilt
Investering:
Incompany: Wij doen u graag een scherpe offerte
Data:
Incompany: Wanneer u maar wilt

Deze training is met name voor Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) die te maken hebben met het schrijven van proces-verbaal bij overlastfeiten. Na de Opleiding BOA, waarin iedereen een basisproces-verbaal van overtreding leert schrijven, is dit een uitstekende aanvulling.

Vooropleiding

De deelnemer moet voor het uitoefenen van deze bevoegdheid buitengewoonopsporingsambtenaar zijn en daarom de Opleiding BOA hebben gevolgd.

Doel

De deelnemer maakt na het volgen van deze themadag een juiste en volledige aankondiging van strafbeschikking op. Zodanig dat op grond van elke aan het CJIB gezonden aankondiging door het CJIB een strafbeschikking wordt verstuurd. Dit zorgt er ook voor dat bij eventueel verzet, dat door de bestrafte wordt aangetekend, een juist en volledig proces-verbaal aan de rechter wordt voorgelegd.

Cursusinhoud

De deelnemer krijgt kennis van de plaats van de strafbeschikking binnen de Nederlandse wetgeving, afgezet tegen de andere bestraffings- en beboetingsmogelijkheden. Verneemt langs welk traject de strafbeschikking verloopt. Leert hoe een aankondiging van strafbeschikking door het volledig invullen en ondertekenen van de combibon (al dan niet via een pda) professioneel plaatsvindt, zodat van het moment van de overtreding de zaak kwalitatief goed op papier staat.

Programma

 

  • Het juridisch kader van de Politie strafbeschikking;Door wie en in welke gevallen een Politie strafbeschikking mag worden opgelegd;
  • Hoe de procedure vanaf het uitreiken van de aankondiging van strafbeschikking verloopt;
  • Het uitreiken van een aankondiging van strafbeschikking;
  • De identiteit van de verdachte;
  • Het gepleegde strafbare feit;
  • De redenen van wetenschap;
  • Het invullen van de combibon, dan wel het invoeren van gegevens in de pda;
  • Het houden van aantekeningen over elke uitgereikte aankondiging van strafbeschikking. 


Bel mij
Offerte aanvragen