Loading

.

PHB domein III

Bel mij
Offerte aanvragen
Neem een optie
Handhaving WIT iconInschrijven


In het eerste jaar nadat u bent aangesteld als BOA in het domein Onderwijs of nadat uw opsporingsbevoegdheid als BOA is verlengd, begint u met de Permanente her- en bijscholing (PHB). De PHB bestaat uit 4 modules, die u in 5 jaar tijd moet behalen. In de Beleidsregels BOA is opgenomen dat het eerste onderdeel binnen 2 jaar behaald moet zijn, in jaar drie moet u 2 onderdelen behaald hebben, in jaar vier heeft u 3 onderdelen behaald en in jaar 5 heeft u alle onderdelen met een positief resultaat afgerond.

De PHB domein III bestaat uit de modules:

  1. Wettelijke Kaders Onderwijs generiek (WKOg)
  2. Wettelijke Kaders Onderwijs specifiek (WKOs)
  3. Sanctionerend optreden
  4. Afhandeling en netwerk

De modules 1 en 2 zijn theoretische modules. WKOg staat voor Wettelijk Kader Onderwijs generiek en WKOs staat voor Wettelijk Kader Onderwijs specifiek. De modules 3 en 4 zijn praktijkmodules.

  • Module 1 betreft algemene BOA-wetgeving uit de basisopleiding BOA, die voor de BOA Onderwijs van belang is.
  • Module 2 betreft specifieke vakgerichte wetgeving uit de Leerplichtwet 1969 en aanvullende wetgeving.
  • Module 3 betreft Sanctionerend optreden, waarin de cursist met behulp van een acteur wordt getraind in het analyseren van een dossier, het verhoren van een verdachte en een getuige en het opmaken van een leerplichtproces-verbaal.
  • Module 4 betreft Afhandeling en netwerk. Deze module gaat met name over het analyseren van een casus en de inbreng van ketenpartners. Ook wordt de cursist met behulp van een acteur getraind in het compareren.
Toetsing

De theoriemodules WKOg en WKOs worden beide getoetst door het beantwoorden van meerkeuzevragen op de computer.
De praktijkmodules worden getoetst met een praktijkexamen, waarin de kandidaat toont hoe hij op de juiste wijze optreedt in een praktijkcasus met een acteur. Bij de module Santionerend optreden moet daarnaast een proces-verbaal worden geschreven.

Al deze examens worden gefaciliteerd door het Examenbureau Toezicht en Handhaving (ExTH).

 


Bel mij
Offerte aanvragen
Neem een optie
Handhaving WIT iconInschrijven