Loading

.

Basisbekwaamheid BOA domein VI

Inleiding

1 oktober 2012 is een belangrijke datum voor de BOA's in Nederland. Tot die datum moest elke BOA elke 5 jaar opnieuw examen doen en het getuigschrift behalen om zijn of haar opsporingsbevoegdheid te verlengen. Na 1 oktober 2012 is dat niet langer het geval voor de BOA's in de domeinen I (Openbare ruimte) en III (Onderwijs). Voor deze domeinen is naast de basisopleiding een permanente her- en bijscholing ontwikkeld. In domein II (Milieu, welzijn en infrastructuur) was dat al eerder het geval.

Voorlopig is er nog geen sprake van een permanente her- en bijscholing voor de BOA's in domein VI Generiek. Toch is ook voor dit domein de opleiding en examinering aangepast.

Er blijft wel een basisexamen Rechtskennis, maar het onderdeel Proces-verbaal vervalt en er komt een praktisch examen Gespreks- en benaderingstechnieken bij. Voor het verlengen van de opsporingsbevoegdheid moeten deze examens elke 5 jaar worden afgelegd.

Uiteraard heeft NIVOO hierop ingespeeld door voor het nieuwe onderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken een passende opleiding te ontwikkelen. U treft informatie over de verschillende modules die onderdeel van de nieuwe opleiding uitmaken, hieronder aan. Door op een module te klikken kunt u de informatie van dat onderdeel inzien en zich aansluitend direct inschrijven.

Zoals u bij de oude opleiding van ons gewend was, hebben we ook nu weer een uitgebreide opleiding, waarin de totale lesstof uitgebreid gedoceerd en gerepeteerd wordt en een opfriscursus, die grotendeels uit zelfstudie bestaat.

Basisbekwaamheid BOA domein VI

Iedereen, die BOA wil worden, en iedere BOA die zijn of haar opsporingsbevoegdheid wil verlengen volgt de basisopleiding, die bestaat uit de theoriemodule Rechtskennis en uit de praktijkmodule Gespreks- en benaderingstechnieken. In de overgangsfase, die duurt tot 1 april 2013, kunt u ook nog gebruik maken van het getuigschrift dat u bij het oude BOA-examen hebt behaald.

Nadat u voor beide onderdelen van de basisopleiding bent geslaagd, ontvangt u het Getuigschrift BOA, op grond waarvan u voor 5 jaar kunt worden aangesteld.

Opleiding Basisbekwaamheid BOA

Als u BOA wilt worden en nog niet eerder aan een opleiding deelnam, maar ook als u al langer BOA bent, maar bij de periodieke examens de nodige moeite had om de lesstof onder de knie te krijgen, dan is dit de juiste keus. De docent legt tijdens elke contactdag de lesstof uit, waarna u deze met behulp van het cursusboek en BOA-net bestudeert. De Opleiding Basisbekwaamheid BOA duurt 10 dagen en bestaat uit de theoriemodule Rechtskennis (7 dagen) en de praktijkmodule Gespreks- en benaderingstechnieken (3 dagen).

Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA

Als u al langer BOA bent en bij de periodieke examens weinig of geen moeite had om u de lesstof eigen te maken, dat kan deze opfriscursus een goede keus zijn. Voorafgaand aan elke contactdag bestudeert u de lesstof voor die dag met behulp van het cursusboek en BOA-net, waarna de docent tijdens de contactdag de lesstof hoofdzakelijk vragenderwijs doorneemt. De Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA duurt 7 dagen en bestaat uit de theoriemodule Rechtskennis (5 dagen) en de praktijkmodule Gespreks- en benaderingstechnieken (2 dagen).
Wilt u zich de totale lesstof liever nog een keer helemaal laten uitleggen, kies dan niet voor de Opfriscursus, maar voor de Opleiding Basisbekwaamheid BOA.

Verlengen opsporingsbevoegdheid en start opleiding

Als u uw opsporingsbevoegdheid moet verlengen, dient de basisbekwaamheid maximaal een jaar voor het verlopen van de akte te worden behaald. Indien dit eerder gebeurt, wordt de akte met 5 jaar verlengd vanaf de datum op het bekwaamheidscertificaat, in plaats van de datum waarop de voorgaande akte eindigt.
Begin dus niet te vroeg, maar ook niet te laat met de opleiding voor het behalen van de basisbekwaamheid.
Wij adviseren u als volgt:

Het jaar waarin de akte verloopt Het voorafgaande jaar
akte verloopt in de eerste helft van het jaar start opleiding in de eerste helft van het voorafgaande jaar
akte verloopt in de tweede helft van het jaar start opleiding in de tweede helft van het voorafgaande jaar

Wij kunnen voor uw gehele team een planning opstellen, waarin precies staat vermeld wie op welk moment welke module moet volgen. U bent er dan van verzekerd dat al uw BOA's tijdig voor het verlengen van hun opsporingsbevoegdheid zijn opgeleid. Als u van deze service gebruik wilt maken, neem dan contact op met onze opleidingsadviseur Handhaving, die met het tijdig inplannen van de basis BOA-bekwaamheid inmiddels de nodige ervaring heeft.