Loading

.

Nieuwe eindtermen voor de modules WKPV 1 en WKPV 2

Sinds 1 januari 2017 gelden er nieuwe eindtermen voor de modules WKPV 1 en WKPV 2. De nieuwe toetsmatrijzen kunt u vinden op de website van ExTH. Hieronder bespreken wij op hoofdlijnen een aantal van deze veranderingen die in de toetsmatrijzen van deze modules zijn aangebracht.

WKPV 1
De grootste wijziging binnen de module WKPV 1 is de toevoeging van het onderdeel BOA bevoegdheden aan de toetsmatrijs. Tot nu toe werden bij WKPV 1 alleen misdrijven en overtredingen behandeld, maar nu dus ook bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht. Een goede zaak omdat de kennis van deze bevoegdheden tot nu toe in de theoriemodules van de PHB Openbare Ruimte niet werd getoetst. Naast de nodige lesstof die erbij is gekomen is er ook lesstof vervallen zoals bijvoorbeeld over artikel 426bis WvSr (hinderlijk volgen). In verhouding is er echter veel meer lesstof bijgekomen dan vervallen. Dit heeft ook gevolgen voor het aantal examenvragen dat u krijgt. Dit is gestegen van 40 naar 50 

WKPV 2
De module WKPV 2 is sterk gewijzigd. Verschillende toetstermen zijn samengevoegd, waardoor het aantal examenvragen is gedaald van 60 naar 55 vragen. Daarnaast zijn er ook veel toetstermen vervallen zoals bijvoorbeeld bij de Visserijwet 1963. Positief is bijvoorbeeld dat naar aanleiding van reacties uit het werkveld bij de APV nu ook bepalingen over honden, wildplassen en verbranding van stoffen zijn opgenomen. 

Sinds juli 2016 zijn wij bij NIVOO hard bezig geweest om ons lesmateriaal aan de nieuwe eindtermen aan te passen. En ondanks het feit dat de laatste wijzigingen van de toetsmatrijzen pas op 22 december 2016 bekend werden gemaakt, is het ons ook gelukt om goede cursusboeken voor deze modules te maken. Als u dus nog een examen WKPV 1 of 2 af moet leggen, bent u bij NIVOO aan het juiste adres.

Dirk Zwart

Uitgeverij medewerker