Loading

.

Nieuwe toetstermen WKOg en WKOs

Sinds januari 2017 gelden er nieuwe toetstermen voor de cursussen WKOg en WKOs. De nieuwe toetstermen zijn uniformer en duidelijker dan de oude. Hieronder geven we de belangrijkste wijzigingen uit de toetsmatrijzen aan:

WKOg
De wijzigingen in de toetsmatrijs van WKOg hebben gezorgd voor een uniformer en duidelijker overzicht van de verschillende toetstermen. Nieuw zijn de toetstermen met betrekking tot de toezichthouder en de direct toezichthouder en het beëindigen van de opsporingsbevoegdheid van een BOA. Voor het overige zijn de nieuwe toetstermen een systematisering van de oude toetstermen en zijn er geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.
WKOg is van 40 naar 45 vragen gegaan. Een kandidaat behaalt het examen als hij/zij 31 of meer vragen goed beantwoordt.

WKOs
Ook de toetsmatrijs van WKOs is uniformer en overzichtelijker geworden dankzij de wijzigingen. De toetsmatrijs WKOs is vooral ingekort. De onderdelen met betrekking tot de rechterlijke macht en de dossiervorming zijn verdwenen. Er is meer nadruk komen te liggen op de vrijstellingen en overtredingen van de Leerplichtwet 1969.
WKOs is op 40 vragen blijven staan. Een kandidaat slaagt als hij/zij 28 of meer vragen goed beantwoordt.

NIVOO en de nieuwe eindtermen
Zoals u van ons gewend bent, zijn wij ook in dit geval aan het werk gegaan om onze cursusboeken zo goed mogelijk met de eindtermen in overeenstemming te brengen. Dit was moeilijker dan het in eerste instantie leek. De gevraagde lesstof bleef wel voor een deel hetzelfde, maar veel toetstermen legden toch weer een andere nadruk op de door ons behandelde lesstof, waardoor veel inhoudsdelen en vragen herzien moesten worden. Uiteindelijk is het ons gelukt om lesboeken te maken die geheel beantwoorden aan de NIVOO-standaard van hoge kwaliteit. Wij zijn u daarom ook tijdens dit cursusjaar graag van dienst bij al uw Leerplichtopleidingen! 

Dirk Zwart

Uitgeverij medewerker