Loading

Nieuws

Wim Beijer - BOA van het jaar 2015

Geplaatst onder Handhaving

Dag van de boa 8 sma

Eén van onze cursisten, Wim Beijer, is gisteren op de Dag van de BOA verkozen tot BOA van het jaar. We willen Wim hierbij hartelijk feliciteren! 

*Persbericht*
Ede – Tijdens de achtste editie van de Dag van de BOA is de prijs voor de BOA van het Jaar uitgereikt. De jury is op zoek gegaan naar een BOA die omgevingsbewust werkt, breed inzetbaar en flexibel is, ondernemend is en zelfstandig tot een afgewogen oordeel komt. De BOA van het jaar 2015 is geworden Wim Beijer, gemeente Brielle!

Een jaar met nieuwe cursussen en trainingen die u niet mag missen!

Geplaatst onder Handhaving

cursusagenda_2015_2016

Het einde van het jaar 2015 komt alweer in zicht. Velen zullen het met mij eens zijn dat ook dit jaar weer voorbij gevlogen is. Zo snel als het jaar gaat, zo snel heeft NIVOO ook nieuwe cursussen en trainingen ontwikkeld, die u als professionele handhaver niet mag missen. Hieronder zal ik daar kort een aantal van omschrijven.

Bestuursrechtelijke handhaving

Geplaatst onder Handhaving

Tijdens de dag van de BOA (18 mei jl.) heeft mijn collega Raymond IJsselstijn een workshop gegeven over het onderwerp Bestuursrechtelijke handhaving.

Graag geven we hier een vervolg aan voor iedereen die aan de workshop heeft deelgenomen, maar ook voor wie de workshop gemist heeft.

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering: wat gaat er voor de BOA veranderen?

Geplaatst onder Handhaving

Het speelt op de achtergrond al veel langer, maar werd op Prinsjesdag even zichtbaar. In de Rijksbegroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie was te lezen: “De modernisering van het Wetboek van Strafvordering komt op stoom.”
Als BOA bent u met dit wetboek natuurlijk goed bekend. Daarom is het misschien goed om even te kijken waar deze modernisering over gaat. Hoe snel gaat dit nieuwe wetboek in? En gaan er nog dingen veranderen voor de BOA?
Er gaan inderdaad dingen veranderen voor de BOA. Daarvan wil ik hieronder een korte opsomming geven. Deze veranderingen komen uit de contourennota van juli 2014 en zijn nog niet definitief, maar ze geven wel een idee welke kant het ministerie uit wil.

Afschaffing seniorenontheffing boa per 1 januari 2016

Geplaatst onder Handhaving

ns_ontheffing_small

Per 1 januari 2016 wordt de seniorenontheffing voor de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa) niet meer verleend. Dat staat in de Beleidsregels boa zoals die per 1 juli 2015 gelden.

De seniorenontheffing is een ontheffing van de bekwaamheidseis en kan eenmalig worden verleend, voor de duur van vijf jaar, aan een persoon van 60 jaar of ouder. De ontheffing kan worden toegekend naar aanleiding van een aanvraag tot verlenging van een geldige akte van opsporingsbevoegdheid.

Elektronische leeromgeving

Geplaatst onder Handhaving

NIVOO heeft al meer dan twintig jaar ervaring met digitale toetsmethoden. In 1993 begonnen we met een toetsprogramma op diskettes, inmiddels kunnen toetsen via het internet en de smartphone worden gemaakt.

De huidige elektronische leeromgeving is modern en adaptief. Aan de hand van behaalde resultaten komen automatisch toetsen beschikbaar waarbij met name vragen gesteld worden over stof waar de cursist het meeste moeite mee heeft. Behalve via een internetbrowser, kunnen cursisten deze toetsen ook ontvangen en maken via een app (iOS en Android).