Loading

Kijkje achter de schermen:

 

Nieuw in de nieuwsbrief Handhaving is de rubriek ‘kijkje achter de schermen’. In deze rubriek staat een evenement centraal waarbij BOA’s betrokken zijn. In het interview gaan we in op de taken en ervaringen van de BOA’s tijdens dit evenement.

Handhavers Nijmegen werken mee aan 100e Vierdaagse
BOA’s den Haag werken mee aan ‘indrukwekkende Veteranendag'

Koningsdag Zwolle was een prachtig feest

Handhavers bereiden zich voor op Koningsdag Amsterdam
FC Groningen speelt tegen FC Slovan Liberec
BOA’s Meppel assisteren bij landelijke intocht Sinterklaas
BOA’s gemeente De Bilt zetten zich in voor vluchtelingen
10e Dag van de BOA


Kijkje achter de schermen: 10e Dag van de BOA

Maandag 14 november vond in De Reehorst in Ede de tiende Dag van de BOA plaats. Verschillende lezingen stonden op het programma, evenals vele workshops. In de pauzes konden de stands op de beursvloer bezocht worden en konden de contacten met bekenden weer aangehaald en nieuwe contacten gelegd worden.
 
Als eerste spreker was Jaco van Hoorn aan het woord. Hij is plaatsvervangend politiechef in Zeeland West-Brabant, en sprak het publiek toe over de samenwerking tussen politie en BOA’s. Van Hoorn stelde in zijn toespraak dat we ons bevinden in en toeleven naar een netwerksamenleving. Overlap van werkgebied komt steeds meer voor, ook bij handhavers. Daarom moeten we niet langer werken in een afgebakend gebied waarin een ieder onderscheiden taken heeft, maar moeten BOA’s en politieagenten samen optrekken. Hoe ziet hij dit dan voor zich? Van Hoorn is van mening dat hoe meer er met elkaar wordt opgetrokken, hoe meer wederzijds respect er ontstaat. Verder wil hij ervoor zorgen dat de BOA niet langer als het kleine broertje in de handhaving wordt gezien, maar als gelijkwaardige partner van de politie, hoewel met minder bevoegdheden. Hij eindigde met een aantal fragmenten uit een nieuwe film over de samenwerking tussen BOA’s en politie (de link naar deze film, een coproductie van het CCV, de politie en de Politieacademie, staat onderaan dit artikel).
 
Vervolgens vond de eerste sessie workshops plaats. De redactie was aanwezig bij een workshop over politie en milieucriminaliteit. Verschillende onderzoeken passeerden de revue, waarvan enkele waren gestart dankzij oplettende BOA’s. Hoewel deze workshop vooral gericht was op BOA’s uit domein 2, werden er ook tips gegeven die eveneens op BOA’s uit andere domeinen van toepassing waren. Zo werden BOA’s opgeroepen om, wanneer zij eens langs een winkel voor woninginrichting of een juwelier komen, te kijken of er exclusieve of exotische waren die verboden zijn verkocht worden. Denk hierbij aan ivoor, koraal, dierenhuiden of opgezette dieren.
 
De tweede lezing van de dag was van scheidsrechter van de KNVB Eric Braamhaar. In zijn levendige verhaal legde hij vaak de link tussen scheidsrechter en BOA. Niet onbelangrijk voor beiden is het respect. Maar dat moet volgens Braamhaar verdiend worden, je krijgt het niet zomaar. Verder sta je als handhaver altijd op de voorgrond, en als het misgaat, krijg jij de (figuurlijke) klappen te verduren, terwijl je, wanneer het goed gaat, niets hoort. Daarnaast moet je, ook als BOA, goed weten wat er speelt in je werkruimte. Verplaats je in de ander: waarom reageert diegene zo? En hoe speel je daar het beste op in? Nog een laatste tip van de scheidsrechter: geniet van je werk en, ook al zit het tegen, blijf altijd uitstralen dat jij de baas bent!
 
Wat volgde was de verkiezing van BOA van het jaar 2016. Dit jaar waren de genomineerden Wilco van der Schans van de gemeente Veghel, Ja’iesj Imamdi van de gemeente Haarlemmermeer en Deborah van Roekel van de gemeente Rotterdam. Wim Beijer, vorig jaar verkozen tot BOA van het jaar, onthulde de uitslag: Ja’iesj mag zich het komende jaar BOA van het jaar noemen. Ook van deze plaats: gefeliciteerd!

http://www.3xfilm.nl/samenwerking-politie-boa.html


Kijkje achter de schermen:
Functie BOA krijgt meer inhoud tijdens Sneekweek

De jaarlijks terugkerende Sneekweek is een begrip in Friesland. In augustus is de 81e editie van de Sneekweek weer een groot succes geworden. Dankzij het mooie weer was het een drukbezocht evenement. Mede dankzij de inzet van de handhavers van gemeente Súdwest-Fryslân kan er worden teruggekeken op een geslaagde Sneekweek. In dit artikel blikken we terug op dit evenement met de heer Tjitte Bleeker, Coördinator team Handhaving Publiek Domein van de gemeente Súdwest-Fryslân.

sneekweek zeilboten

Al in het vroege voorjaar van 2016 is de gemeente Súdwest-Fryslân begonnen met de voorbereidingen van de Sneekweek. Zo werd er onder andere een multidisciplinair overleg opgestart. Aan dit overleg namen verschillende partijen deel die een taak hebben tijdens de Sneekweek. Ambtenaren van de gemeente, team communicatie, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie, de politie, evenementencoördinator, brandweer en de reinigingsdienst waren aanwezig.

Tijdens dit overleg wordt eerst de evaluatie van de vorige editie besproken en daarna worden nieuwe afspraken gemaakt. Alle deelnemende disciplines maken een eigen draaiboek dat wordt samengevoegd tot een algemeen draaiboek dat door iedereen wordt gebruikt.
Een belangrijke taak voor de gemeente is het voorbereiden van het crowd-management. De handhavers worden gebrieft voor wat betreft hun aandeel in het crowd-management. Dit komt er op neer dat het publiek in goede banen wordt geleid tijdens de Sneekweek zodat onveilige situaties voorkomen kunnen worden.

Zeilboten

Gedurende de jaren hebben de handhavers meer status gekregen met betrekking tot hun inzet tijdens en bij de voorbereiding van de Sneekweek. Bleeker: “Hieraan is te zien dat de BOA steeds verder professionaliseert.” Ook wat betreft het controleren van de vergunningsvoorschriften hebben de handhavers een voortrekkersrol. “Voorafgaand aan de Sneekweek wordt er samen met de politie, brandweer en vergunninghouder een schouw uitgevoerd bij de diverse podia en tappunten,” aldus Bleeker. Op deze manier moet voorkomen worden dat er tijdens de Sneekweek problemen ontstaan.

Tijdens de Sneekweek houden de BOA’s met name toezicht in het publieke domein. Het gaat dan om het bezoeken van de evenementen en het toezien op de leefbaarheid. Zo wordt er bijvoorbeeld gecontroleerd of de horeca zich aan de vergunningsvoorwaarden houdt en of er geen alcohol wordt gedronken door minderjarigen. Ook op het water wordt toezicht gehouden door de handhavers. Gastheerschap staat daarbij centraal. In samenwerking met de politie en diverse havenmeesters op een eigen gelieerd kanaal binnen C2000 wordt alles in goede banen geleid.

Ook controleren de BOA’s of boten op de juiste plaats aanleggen en of er geen wildkampeerders zijn. Parkeren heeft niet de eerste prioriteit van de BOA’s, maar met name tegen parkeerexcessen wordt wel opgetreden tijdens de Sneekweek, aldus Bleeker. Overtredingen worden vaak eerst afgedaan met een waarschuwing voordat een bestuurlijke sanctie wordt aangekondigd.

Zeilboten sneekweek

Tijdens de Sneekweek is er overdag een koppel van twee handhavers actief, tijdens de late dienst zijn dat nog twee koppels extra van 15 tot en met 23 uur. “Soms wordt ook een deel van de nachtdienst door handhavers gedraaid, bijvoorbeeld voor de DHW-controle.”

De briefingen vinden plaats onder leiding van de evenementencoördinator met daarbij medewerkers van handhaving, ambulance, politie en beveiligingsmedewerkers. Afspraak is dat de handhavers met name toezien op de vergunningsvoorschriften en de leefbaarheid zoals alcoholgebruik, wildplassen en vernielingen. De politie treedt op als de openbare orde in het geding is.

Al met al was het een rustig verlopen en drukbezochte Sneekweek. “Hoewel de evaluatie nog moet plaatsvinden, schat ik in dat er mede dankzij het mooie weer toch wel zo’n 300 tot 400 duizend bezoekers geweest zijn”, aldus Bleeker. Ook tijdens de Sneekweek constateert Bleeker dat de functie van de BOA meer inhoud heeft gekregen. “De tijd dat je de hele dag bij een hek staat is voorbij, handhavers krijgen meer en meer een regierol.”


 

Kijkje achter de schermen:
Handhavers Nijmegen werken mee aan 100e Vierdaagse

Van dinsdag 19 juli tot en met vrijdag 22 juli vond de 100e editie van de Nijmeegse Vierdaagse plaats. Ruim 47.000 deelnemers zijn tijdens de eerste dag vertrokken voor de 30, 40, 50 of 55 kilometer. Vanwege het jubileum een bijzondere editie maar door de gebeurtenissen in Nice ook eentje met gepaste aandacht voor de veiligheid. In dit interview praat Ricardo van Loon, Teamleider bureau Toezicht & Handhaving van de gemeente Nijmegen, ons bij over de rol en inzet van de Nijmeegse handhavers tijdens de Vierdaagse en de bijbehorende zomerfeesten.

Van Loon vertelt: “Wij hebben jarenlange ervaring met betrekking tot onze taken tijdens de zomerfeesten en hebben een uitgebreid draaiboek klaarliggen. Dit draaiboek maken wij 8 weken van tevoren up-to-date. We hebben hier ook afstemming met in- en externe partners, o.a. Wijkbeheer, DAR reinigingsdienst, politie, bureau geluid, ondernemers, GHOR, de organisatie van de wandelmarsen en ACBN, die de zomerfeesten organiseren. Daarna maken we een concept rooster en zorgen we ervoor dat de toezichthouders/BOA’s in alle sectoren middels een gezamenlijke briefing hun informatie voor hun surveillance mee krijgen.”

In totaal zijn er voor de zomerfeesten (zaterdag 16 juli t/m vrijdag 22 juli) 42 toezichthouders/BOA’s actief geweest vanaf 05.00 t/m 20.30 uur. Alleen op zondag 17 juli toen de handhavers een specifieke taak met betrekking tot het vuurwerk hadden, werkten ze door tot 01.00 uur ’s nachts. We zorgen voor een vrije zone waarin geen publiek mag komen en sluiten een fietsbrug tijdelijk af zodat het vuurwerk vanaf het waalstrand en ponton op de Waal zonder gevaar door een hiervoor gespecialiseerd bedrijf ontstoken kan worden. Van Loon: “Tijdens de feesten zorgden wij ervoor dat tot 20.30 uur alle mogelijke potentiële openbare orde problemen worden voorkomen. We leveren dan op basis van een 
risico-inschatting gericht toezicht en handhaving. In de avond- en nachturen is het aan de politie. Op deze manier zijn er al veel zaken opgelost, zodat de politie efficiënt hun openbare orde taken kan doen.”

Van Loon vertelt dat er al vele jaren behoorlijk veel wordt geïnvesteerd in de handhavingscapaciteit. “Dit betekent dat het niveau van dit evenement mede door handhaving tijdens de zomerfeesten zo goed is dat er geen noemenswaardige dingen gebeuren.” Als deze wel ontstaan dan kunnen we daarop snel anticiperen. Woensdag 13 juli is men al begonnen met het voorbereiden op straat. Zo is gecontroleerd op verkeerd geparkeerde fietsen in de calamiteiten stroken en is gekeken naar de opstelling van terrassen en vermaak bij grote podia’s . Uitgangspunt is dat ze geen veiligheidsrisico mogen vormen.

VierdaagseNijmegen

Tijdens het evenement treden de handhavers op als gastheer/-vrouw van de mooie stad Nijmegen. Zo wijzen ze bijvoorbeeld mensen de weg in de stad en beheren ze gevonden voorwerpen. “Tot nu toe verloopt het allemaal erg goed”, aldus een tevreden Van Loon als we hem op de eerste wandeldag spreken. Hij vertelt wat er nog meer gebeurt: “De handhavers controleren standplaatsen, terrassen en uitstallingen en de daarmee gepaard gaande controle op vergunningen. Ook wordt er veel gedaan aan fietsregulering (onder andere foutparkeerders) en wordt er gekeken naar milieuaspecten (vetafscheiders en afval aanbieden) en regulering van het evenement op veiligheidsaspecten en parkeerexcessen. Daarbij doen we met de ODRN (bouw- en wooninspecteurs) en de brandweer integrale controles bij vermaakcentra van de grote podia’s.

Naast al deze activiteiten wordt er nog toegezien op de naleving van de Drank- en Horecawet als het gaat om het nuttigen van alcohol door jongeren onder de 18 jaar en wederverstrekking aan jeugdigen en zijn er nauwe contacten met de GGD. 
Verder houden de handhavers zich bezig met overlastfeiten (gebiedsontzegging, zonder redelijk doel ophouden, vernielingen, baldadigheid, sampling en flyeren).

Tijdens het evenement staan het risicogeleide toezicht en de handhaving op veiligheidsaspecten centraal. Niet de regels zijn dus leidend, maar de benodigde veiligheid. Als voorbeeld van deze aanpak geeft Van Loon een praktijkvoorbeeld van de eerste wandeldag: “In Lent waren standjes langs de route gezet die de lopers hinder bezorgden. Nadat we een melding kregen en ter plaatse gingen kijken, hebben we in goed overleg met de ondernemers aldaar gezorgd voor een andere opstelling. Hierbij hebben we niet strak gecontroleerd op de vergunningvoorwaarden, maar de ontstane hinder goed opgelost. Zo was iedereen tevreden.”

Gevraagd naar extra veiligheidsmaatregelen voor de Vierdaagse geeft Van Loon aan dat de handhavers een profiling cursus hebben gevolgd bij het IBT-trainingscentrum van de politie. Doel is training op het herkennen van afwijkend gedrag in een menigte. “Dit is een aanvulling op onze normale surveillancekennis”, aldus Van Loon.

De gebeurtenissen in Nice zorgen wel voor meer aandacht voor de veiligheid. “We zijn altijd alert, maar zeker nu zijn we wel scherper.” Hoewel er geen specifieke extra maatregelen zijn genomen “is het wel een onderwerp, zowel onder de bezoekers als onder de handhavers.”

De samenwerking met de politie is goed. Met behulp van C2000 zijn de lijntjes kort. “Hier werken we altijd mee en melden ons ook bij HB (Hoofdbureau) in en uit en we krijgen algemene informatie mee (openbare orde etc.). Elke dag wonen er vanuit ons bureau mensen de briefing van de politie op HB bij. De samenwerking is professioneel, prettig en laagdrempelig. Wij profiteren wederzijds van een kwalitatieve samenwerking gedurende het hele jaar.”


BOA’s den Haag werken mee aan ‘indrukwekkende Veteranendag'

Op zaterdag 25 juni vindt de 12e Veteranendag plaats in het centrum van Den Haag. Tijdens dit nationale evenement bedankt Nederland haar 117.450 veteranen die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Vorig jaar bezochten bijna 100.000 mensen dit evenement. Rini van Hijkoop, BOA en mentor van een van de 8 handhavingsteams, spreekt over een ‘feestelijke happening’.

Onder leiding van Van Hijkoop is een handhavingsteam van 12 personen druk met de voorbereidingen voor de Veteranendag. De voorbereidingen richten zich met name op het voorkomen van eventuele calamiteiten tijdens het evenement. Enkele weken voor Veteranendag worden borden geplaatst door de gemeente met de aankondiging dat fietsen en obstakels verwijderd zullen worden. Op donderdag en vrijdag voorafgaand aan Veteranendag zijn de BOA’s samen met toezichthouders druk met het labelen en verwijderen van fietsen en obstakels. Het gaat dan om enkele gebieden langs de route, bijvoorbeeld achter het podium waar de koning plaatsneemt.

Voor Van Hijkoop is het de 6e keer dat hij de Veteranendag in Den Haag meemaakt als BOA. “In het begin verliepen de voorbereidingen hectisch en moesten er op het allerlaatste moment nog dingen geregeld worden. Nu verloopt het geheel gelukkig wat soepeler.” Naast de voorbereidingen hebben de BOA’s ook een taak op Veteranendag zelf.

Vanuit het team van Van Hijkoop zullen 4 BOA’s, waaronder hijzelf, op Veteranendag actief zijn. Onder hen bevinden zich ook enkele bikers. Zij worden daarbij ondersteund door BOA’s uit het flexteam. “Veteranendag is een drukbezocht evenement en daarom zullen wij ook veel bezig zijn met het beantwoorden van vragen van het publiek”, aldus Rini van Hijkoop. Uiteraard wordt er alleen handhavend opgetreden als dit echt nodig is.

Tijdens het evenement zijn de BOA’s ook druk met controles op de naleving van de vergunningsvoorwaarden, bijvoorbeeld het juist afplakken van de bekabeling. Ook wordt gecontroleerd of alle afzettingen langs de route in orde zijn. In het omliggende gebied zien de BOA’s toe op de parkeerverboden en de doorstroming van het verkeer. Dit is nodig om de calamiteitenroutes vrij te houden.

In de voorbereiding en tijdens het evenement is er een nauwe samenwerking met de politie. De handhavingsteams worden operationeel aangestuurd door de politie vanuit het politiebureau aan de Jan Hendrikstraat. Ook zijn de BOA’s aangesloten op het portofoonverkeer van de politie. Van Hijkoop ziet uit naar weer een mooie veteranendag, “die meestal heel goed verloopt.” Hij spreekt over een “indrukwekkende dag, waarbij de oudstrijders zich met flair presenteren”. Mede dankzij de inzet van de Haagse BOA’s een dag waar ieder jaar naar uitgekeken wordt.


Koningsdag Zwolle was een prachtig feest

Op 27 april werd Koningsdag in Zwolle groots gevierd. Bijzonder was dit jaar de aanwezigheid van de Koninklijke familie. “Het was een prachtig feest, qua veiligheid is alles gelukkig ook goed verlopen”, aldus Willy Visser, hoofd van de Afdeling Fysieke Leefomgeving van gemeente Zwolle.

Al maanden voor de start van Koningsdag is gemeente Zwolle gestart met de voorbereidingen. Als organisator heeft de gemeente een stuurgroep ingesteld waarin naast medewerkers van de gemeente ook leden van de hofhouding, ambtenaren uit Den Haag en politie meedraaiden. Naast deze stuurgroep was er een ambtelijk projectteam. In dit projectteam fungeerden drie projectleiders, waaronder een projectleider Veiligheid en vergunningen . Mevrouw Visser was als projectleider Veiligheid en vergunningen verantwoordelijk voor de openbare ruimte, de verbinding met de politie en het verlenen van de vergunningen, het toezicht en de accreditatie.

Tijdens de Koningsdag gold een Koningsdagverordening (https://koningsdag.zwolle.nl/sites/default/files/koningsdagverordening-2016.pdf) waarin de handhavers van gemeente Zwolle ook werden aangewezen als belast met de toezicht en handhaving van hetgeen in die verordening was bepaald. De BOA’s waren bevoegd alle maatregelen te (laten) treffen, aanwijzingen of bevelen te geven en vorderingen te doen die zij noodzakelijk oordeelden ter naleving van het bepaalde in deze verordening, ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar voor personen en zaken.

In de nacht voorafgaande aan de Koningsdag is vanaf 24.00 uur de stad schoongeveegd. Vier BOA’s van gemeente Zwolle hebben gecontroleerd of alle obstakels (waaronder fietsen) weg waren en of alle terrassen leeg waren. Willy Visser: “In totaal zijn 120 fietsen verwijderd. Tijdens de voorbereiding is gezocht naar een balans tussen gezelligheid en veiligheid. Met de ondernemers is goed afgestemd welke maatregelen allemaal nodig zouden zijn.”

Tijdens Koningsdag hebben BOA’s toegezien op het vent- en flyerverbod en andere toezichthouders waren aanwezig voor de handhaving van geluidsnormen en vluchtwegen. Visser: “Uitgangspunt was de veiligheid van het publiek en de Koninklijke familie, waarbij zoveel mogelijk ruimte moest zijn voor het publiek en ontmoeting met de Familie vooropstond.” Gemeente Zwolle mag, mede dankzij de inzet van haar BOA’s, terugkijken op een geslaagde Koningsdag!


FC Groningen speelt tegen FC Slovan Liberec 

Op donderdag 5 november speelde FC Groningen in Euroborg thuis tegen FC Slovan Liberec. Coördinator van deze ‘fc dienst’ was de heer Van der Veen. Hij doet dit werk als toezichthouder maar kan ook zijn BOA-bevoegdheden inzetten. Samen met de organisator van het evenement wordt gekeken of de voorwaarden uit de vergunning van de gemeente worden nageleefd en of de daadwerkelijke situatie overeenkomt met de tekening. Het gaat dan bijvoorbeeld over de aanwezigheid van toiletten, voldoende beveiligers en EHBO. Belangrijk is, aldus de heer Van der Veen, dat het gebied waar het evenement plaatsvond aangewezen was als evenemententerrein. “Dit betekent dat de organisator primair verantwoordelijk is voor de gang van zaken op het terrein.”

FB IMG 1446615214815

Van der Veen merkt op dat hij eigenlijk een dubbele pet op heeft. “Als ik een strafbaar feit constateer, kan ik ook optreden als BOA.” In dat geval maakt hij zich ook als zodanig bekend. Vaak zal niet strafrechtelijk opgetreden worden tegen een overtreding van de vergunningsvoorwaarden, maar als BOA kan hij bijvoorbeeld optreden tegen wildplassen. Collega’s (BOA’s) van hem kijken in de omgeving van de wedstrijd uit naar supportersgroepen. Doordat hij als toezichthouder naast anderen (zoals de organisator en politie) staat tijdens het evenement, kan er snel overlegd worden als zich conflictsituaties voordoen.Als toezichthouder kan Van der Veen de organisator bijvoorbeeld aanspreken op overtreding van de voorwaarden die verbonden zijn aan de vergunning. Ook kan hij optreden als de in de vergunning opgenomen geluidsnormen overtreden worden. Verder kan hij (na overleg met leidinggevenden) een dwangsom aanzeggen middels het uitreiken van een last of een bestuurlijke brief waarin een bestuurlijke boete wordt aangezegd. In de praktijk blijkt dat gelukkig niet vaak nodig te zijn: “Goed vooroverleg zorgt vaak voor voldoende afstemming waardoor optreden niet nodig is.”

IMG 20151209 125540

Het evenemententerrein valt onder verantwoording van de organisator. Deze maakt hierbij gebruik van beveiligers. Stadstoezicht ziet toe op de naleving van de vergunningsvoorwaarden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal beveiligers, EHBO’ers enz. Op het moment dat de veiligheid in het geding komt, neemt de politie de leiding (in dit geval gebeurde dit op bevel van de burgemeester). Bij grote evenementen heeft stadstoezicht de coördinatie, meestal is dit een event manager. Op een klein incident aan het begin na, is het evenement rustig verlopen.

IMG 20151209 125615


BOA’s Meppel assisteren bij landelijke intocht Sinterklaas

Op zaterdag 14 november kwam Sinterklaas aan in Meppel. Deze landelijke intocht werd druk bezocht: maar liefst 25.000 mensen waren die dag op de been. Burgemeester Westmaas sprak over een “mooi kinderfeest.” Naast vele vrijwilligers waren ook de BOA’s betrokken bij het in goede banen leiden van dit feest.

Coördinator toezicht en handhaving, Jorn van den Bos, vertelt: “In de voorbereiding van de intocht van Sinterklaas heb ik als verkeerskundige ondermeer gezorgd voor het opstellen van het verkeers-vervoersplan. Bij dit plan zijn ondermeer de politie, GHOR en brandweer betrokken geweest. Maar ook de NS en de busmaatschappij zijn bijvoorbeeld geraadpleegd.” Als BOA-coördinator is Van den Bos ook betrokken geweest bij de voorbereidingen op het gebied van veiligheid. “In mei zijn we al begonnen met het verkeers-vervoersplan en na de zomervakantie met de voorbereiding van de handhaving.”

 

sinterklaasFoto gemaakt door: Wim Echten

Tijdens de dag zelf hebben in totaal 5 BOA’s meegedaan aan het toezicht in het centrum van Meppel. “Het gaat dan vooral om onze aanwezigheid, om beschikbaar te zijn op straat.” Ook controleren de BOA’s of winkeliers zich houden aan de voorwaarden. “Uitstallingen worden gecontroleerd en er wordt gecheckt of terrassen zich aan de regels houden.” Verder houden de BOA’s zich bezig met de handhaving van parkeerverboden en treden ze op tegen hinderlijk geplaatste objecten. Eventueel wordt ervoor gezorgd dat auto’s worden weggesleept. Tijdens de dag zelf zijn de BOA’s vooral ondersteunend aanwezig. “De signaleringsfunctie is op zo’n dag erg belangrijk.” Dingen die verkeerd gaan tijdens een dergelijk feest kunnen door de BOA’s direct worden doorgegeven aan de betreffende hulpdiensten.

Een aantal uitgangspunten is voor de medewerkers van Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) tijdens een dergelijke dag van belang. Voorop staat de veiligheid van de bezoekers en de kinderen. “Het Sinterklaasfeest is een kinderfeest en moet dat ook blijven,” aldus Jorn van den Bos. Een ander belangrijk uitgangspunt is de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van het evenement en de parkeervoorzieningen. In de voorbereiding en tijdens de dag zelf wordt er door de BOA’s op toegezien dat genoemde punten niet in het gedrang komen. Dit gebeurt onder andere door een gezamenlijke communicatie, zowel in de voorbereiding als op de dag zelf. Tijdens het evenement zit het eventmanagementteam ook fysiek bij elkaar om de gang van zaken in de gaten te houden. Jorn van den Bos zit hier namens toezicht en handhaving bij.

 


BOA’s gemeente De Bilt zetten zich in voor vluchtelingen

Woensdagavond rond 17.30 uur: 100 vluchtelingen komen met 2 bussen aan bij de Vierstee in Maartensdijk voor crisisnoodopvang, in beginsel voor 72 uur. Uiteindelijk blijven ze tot maandagochtend 12.00 uur.

Ook de BOA’s van de gemeente De Bilt zijn betrokken geweest bij deze crisisnoodopvang.

Een van hen, vertelt: “Woensdagmiddag waren we met twee BOA’s ter plaatse rondom de vluchtelingenopvang in de Vierstee om assistentie te verlenen. Er was genoeg te doen die middag, onder andere het ophalen van stroomvoorzieningen om de mobiele telefoons van de vluchtelingen te kunnen opladen en vervoer van kleding, ingezameld door de inwoners. Ook het plaatsen van hekken om de parkeerplaats af te zetten waar de bussen moesten parkeren, behoorde tot onze taak”.

Ook hebben de BOA’s van woensdag tot en met maandagmiddag samen met de politie veel gesurveilleerd in het dorp. “Op deze manier konden vragen worden beantwoord die in het dorp leefden en werd een gevoel van veiligheid gegeven”.

Maandagmiddag waren de BOA’s aanwezig bij het vertrek van de vluchtelingen naar Zutphen. “We hebben onder meer geassisteerd met het uitdelen van naamlabels die de vluchtelingen op hun spullen konden plakken”. Toegangscontrole van de sporthal deden de BOA’s niet, “Daar was een particulier beveiligingsbedrijf voor ingehuurd”.

Al met al is het een drukke periode voor de BOA’s geweest, waar ze met tevredenheid op terugkijken: “Het is allemaal goed verlopen en de vluchtelingen waren dankbaar dat ze op deze manier in Maartensdijk ontvangen zijn”.

Voertuig van de maand

Eerder dit jaar heeft de gemeente Nijmegen een start gemaakt met de landelijke uniformiteit voor de BOA’s. Bij de aanschaf van de nieuwe dienstvoertuigen is alvast rekening gehouden met de nieuwe landelijke striping. In totaal heeft de gemeente nu 15 dienstauto’s. Daarvan zijn 13 dienstauto’s uitgevoerd met deze striping. Het betreft hier de VW Golf type 7. Het motorblok is een 1.4 TGI-Comfortline (aardgas). Bij de gemeente Nijmegen moeten alle gemeentelijke  voertuigen op aardgas rijden.

Verder zijn de nieuwe dienstvoertuigen tegenwoordig voorzien van een standaard lichtbak met verstralers aan de voor- en zijkant van de lichtbak. Achter in de kofferbak hebben bevinden zich een EHBO-kit, afzetlint, pionnen, schep en een bezem.

 

 


 

BovenkantInterview

Grand Départ, Utrecht (4 en 5 juli 2015)

Deze keer spreken we met: Margriet Kragten, teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)/ Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) van de gemeente Utrecht.

1. Hoeveel BOA's zijn er betrokken bij het in goede banen leiden van de tour?
Tijdens het tourweekend hebben we twee keer zoveel personeel ingezet als tijdens een normaal weekend. Op zaterdag kwamen wij in totaal op zo’n 60 diensten en op zondag op 50 diensten. Ook in de week naar de aanloop van de tour zijn collega’s gekoppeld aan werkzaamheden rond de Tour. Je moet hierbij denken aan de opbouw van het evenemententerrein (de gehele binnenstad) bijv. door het plaatsen van hekken en mobiele toiletten etc. en op donderdag voor de ploegenpresentatie in park Lepelenburg. Het overgrote merendeel van de medewerkers was aangesteld als BOA. 

2. Wat zijn de taken van deze BOA’s precies; kunt u een omschrijving geven van het werk wat zij doen?
In de basis had Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte twee taken, namelijk enerzijds gastheerschap van de vele bezoekers van de stad tijdens de Grand Départ en anderzijds het autovrij maken van het parcours. 

3. Wat hield dit in?
Wegsleepregeling
In Utrecht zijn Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte en de politie verantwoordelijk voor de wegsleepregeling. Tijdens de Grand Départ gold tijdens beide dagen op het parcours een parkeerverbod. In perfecte samenwerking met onze sleper Logicx hebben wij het parcours autovrij gemaakt. Dit gebeurde op verschillende momenten. Op donderdagavond was de grote ploegenpresentatie waarbij het gebied rond park Lepelenburg autovrij gemaakt moest worden. Ook op vrijdagavond moest het gehele parcours autovrij gemaakt worden. De BOA’s hebben hierbij zo veel mogelijk gewaarschuwd en mensen verleid om zelf hun auto uit het gebied te verplaatsen. Dit hebben we gedaan door contactgegevens te achterhalen en daarna contact te zoeken door aan te bellen of te bellen. De extra inspanning werd door de bewoners gewaardeerd, uiteindelijk hoefden slechts ongeveer 15 voertuigen weggesleept te worden. Dit is vergelijkbaar met een gemiddelde Koningsdag. 

Gastheerschap
De medewerkers van THOR kennen de stad goed, zijn klantgericht en opgeleid in levensreddend handelen. We waren daarom een waardevolle partner van de Tour. De medewerkers fungeerden samen met de ‘tourmakers’ (vrijwilligers) als aanspreekpunt voor de vele bezoekers van de stad. Tijdens de inzet hebben de medewerkers ook andere werkzaamheden uitgevoerd. Zo hebben we de ‘gaatjes’ gedicht in de cordon van verkeersregelaars en hebben samen met de politie de drukte beheerst (crowd control). Toen er mensen over het parcours heen gingen lopen heeft THOR de tourmakers geholpen om het parcours gesloten te houden. Verder hebben medewerkers aan enkele onwel geworden mensen bijstand verleend. Dankzij de goede maatregelen voor extreem (warm) weer viel dit gelukkig mee. 

4. Hoe verloopt de samenwerking met de politie en andere hulpdiensten precies? Worden er bijvoorbeeld gezamenlijke communicatiemiddelen gebruikt?
De samenwerking verliep goed tussen THOR, de politie en andere hulpdiensten. Partners konden elkaar makkelijk vinden en namen waar mogelijk elkaars werkzaamheden over. In de voorbereiding is regelmatig contact geweest tussen politie en THOR over het autovrij maken van het parcours. THOR heeft dit geheel op zich genomen. Verder is er op communicatiegebied samengewerkt. De coördinerend teamleider had direct contact in het actiecentrum met de politie/aansturing tourmakers/beveiliging. Via deze weg kwamen verzoeken van de politie bijvoorbeeld om publiek te begeleiden of het verkeer te begeleiden de organisatie binnen. Op deze manier zijn de laatste ‘gaatjes’ in de organisatie toch adequaat opgevuld. 
Tijdens het wegslepen van voertuigen op donderdag bleek een gevel los te hangen van een woning waardoor het risico ontstond dat brokstukken neer zouden komen. De door de bewoner bestelde hoogwerker kon door de ontstane hoek geen soelaas bieden. Op verzoek van THOR heeft een ladderwagen van de brandweer hier wel de hulp kunnen bieden. Hierdoor konden de bezoekers van de ploegenpresentatie veilig naar het park komen. 

5. Hoe lang is er aan de organisatie gewerkt van de tour, hoe zag de voorbereiding er precies uit?
De gemeentelijke projectorganisatie van de Grand Départ is al meerdere jaren bezig met de organisatie en het uitwerken van de plannen. Met de uitvoeringsorganisatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving (waar de afdeling THOR onder valt) is een jaar geleden oriënterende gesprekken gevoerd over de verwachte inzet. Hierbij kwam vrij snel de wens van goed gastheerschap naar voren. In mei is definitief een capaciteitsplaatje gemaakt op basis van de wensen van de projectorganisatie. In juni zijn informatiebijeenkomsten geweest voor het personeel en de laatste weken is een doorlopende presentatie getoond aan het personeel zodat bekend was wat er van iedereen verwacht werd. Ook heeft iedereen nieuwsflitsen ontvangen gedurende deze periode. Op de dag zelf zijn door coördinerend senior BOA’s briefings gehouden voor het personeel. 

GrandDépart