Loading

Interview

Interview met Remco Simons
Nijpend tekort aan stageplaatsen HTV-opleiding
Toezicht Dordrecht druk met Kerstmarkt
Matrix als oplossing voor problemen handhaving DHW


Interview met Remco Simons

“Onze manier van werken is volledig gericht op de wens van de cursist.”

Hulpverlening is voor handhavers een belangrijk aandachtspunt. Doordat zij veel aanwezig zijn in de openbare ruimte, kunnen ze snel ter plaatse zijn bij noodsituaties.  Ze kunnen onder meer te maken krijgen met verkeersongevallen, geweldsincidenten of een intoxicatie na overmatig alcohol- of drugsgebruik. Remco Simons is eigenaar van Simeco Risicobeheersing en verzorgt de opleiding ‘Levensreddend handelen’ voor  handhavers. In dit interview maken we kennis met hem en Simeco.

Remco vertelt: “We trainen zeer uiteenlopende beroepsgroepen, van brandweermannen tot de baliemedewerker of de groenvoorziener.” De instructeurs van Simeco zijn veelal werkzaam binnen de acute hulpverlening van bijvo

Remco

orbeeld de ambulancezorg of het brandweerwezen en weten een verband te leggen tussen hun beroepservaring, de theorie en de werkomgeving van de cursist.

De juiste verhouding tussen de praktijk en theorie is van groot belang voor een geslaagde lesdag. We maken bijvoorbeeld graag gebruik van lotusslachtoffers: deze acteurs zijn getraind in het realistisch nabootsen van uiteenlopende aandoeningen en grimeren zeer waarheidsgetrouw allerlei letsels. Deze manier van trainen wordt door de cursisten zeer gewaardeerd, ‘een realistische benadering van de werkelijkheid’ is een veelgehoorde reactie.

De handhavers zijn volgens Simons een erg leuke groep om te trainen: “Meestal hebben zij al praktijkervaring en komen ze in situaties waar hun vaardigheden op het gebied van eerste hulp gevraagd worden. De onderwerpen zijn ook zeer uiteenlopend, van reanimatie tot verkeerstrauma, drugsincidenten of bijvoorbeeld verdrinking. Genoeg om een lesdag goed te vullen.”

Verdiepende modules

Simeco biedt trainingen op het gebied van bedrijfshulpverlening en eerste hulp. “We leveren vooral maatwerk. Daarom zijn we ook gekomen met de verdiepende modules. De klant kan zelf een training samenstellen. Dit kan eventueel in overleg met de trainer of de opleidingsadviseur.” 

Volgens Simons maken deze verdiepende modules maatwerk mogelijk. “Een lesdag voor bijvoorbeeld handhavers omvat 7 lesuren, pauze niet meegerekend. Eén dagdeel staat al vast: hierin worden de onderwerpen reanimatie en verstikking behandeld. Daarnaast zijn er nog vrij in te vullen onderwerpen: deze hebben we in losse modules omschreven. Door een aantal modules te kiezen maken we de lesdag vol. Deze manier van werken is volledig gericht op de wens van de cursist. Daarnaast worden er volgend jaar weer andere onderwerpen gekozen. De cursist blijft doorleren en blijft ook geïnteresseerd in de trainingen.”  

Enkel modules zijn bijvoorbeeld;

  • Levensreddend handelen bij steek- en schotwonden
  • Handelen na bijt- en prikincidenten (denk aan wondzorg en besmettingsrisico’s)
  • Levensreddend handelen bij alcohol- en drugsincidenten
  • Levensreddend handelen bij trauma

Dag van de BOA

Naast het geven van trainingen is Remco ook op andere gebieden actief. Zo is hij werkzaam als docent/trainer bij NIVOO Opleidingen & Uitgeverij. Op de dag van de BOA, op 23 mei 2016, geeft hij een sessie ‘Levensreddend handelen’. 


 

Nijpend tekort aan stageplaatsen HTV-opleiding

Het nijpend tekort aan stageplaatsen voor aanstormende BOA’s van het Drenthecollege zorgt ervoor dat Onno Koornstra, Coördinator van het team Orde en Veiligheid, met name kleine gemeenten oproept hun verantwoordelijkheid te nemen.

Van oudsher is er in het noorden van het land al veel belangstelling voor de opleiding HTV, zo vertelt Koornstra. “Ieder jaar zijn er zo’n 80 aanmeldingen terwijl wij maar 25 leerlingen toelaten, deze afspraak hebben we gemaakt met het Alfa-college in Hoogeveen dat per cursusjaar ook maar 25 leerlingen toelaat.” De grote belangstelling zorgt ervoor dat een strenge selectie moet worden gemaakt en alleen de allerbesten worden toegelaten tot de cursus.

Het feit dat per september geen opleiding HTVP meer aan het Drenthecollege wordt verzorgd, lijkt vooralsnog niet te zorgen voor afnemende belangstelling. “Voor volgend cursusjaar hebben we al 30 aanmeldingen terwijl we nog geen open dag verzorgd hebben,” aldus coördinator Koornstra. Ieder jaar moeten dus veel studenten worden teleurgesteld.

Voor de gelukkigen die wel worden toegelaten tot de driejarige HTV-opleiding zijn er echter bij lange na niet voldoende stageplaatsen, terwijl de stage voor de leerlingen wel verplicht is. “Dit terwijl de opleiding in de MBO-keuzegids heel goed scoort: In de praktijk zien wij dat de politie zich op een aantal terreinen terugtrekt en dat BOA’s deze gaten opvullen, die ontwikkeling zal zich doorzetten en BOA’s blijven nodig.” Toch zorgt deze ontwikkeling niet voor voldoende stageplaatsen. “Zeker kleinere gemeenten zitten niet te wachten op stagelopers, terwijl zij ook in de praktijk een belangrijke bijdrage kunnen leveren.”

Leerlingen die geen stageplaats in de buurt kunnen vinden, zijn nu aangewezen op plaatsen als Amsterdam of Eindhoven, maar ook daar zijn de plaatsen beperkt. Koornstra hoopt dat gemeenten inzien dat het voor het voortbestaan van een goede HTV-opleiding essentieel is dat er goede stageplaatsen zijn voor de aankomende BOA’s, zodat theorie en praktijk met elkaar verbonden blijven.

 


 

Toezicht Dordrecht druk met Kerstmarkt

Op 11, 12 en 13 december vond de traditionele Kerstmarkt plaats in de binnenstad van Dordrecht. Team Toezicht van de gemeente Dordrecht heeft een belangrijke taak bij het goed laten verlopen van dit evenement, waar jaarlijks enkele honderdduizenden mensen op afkomen. We spreken hierover met Cuneyt Gundogdu, een van de dienstdoende teamleiders Toezicht van de gemeente Dordrecht.

“De Kerstmarkt in Dordrecht is met ruim 300 kramen de grootste in de Benelux”, zo vertelt Cuneyt. Wat de voorbereiding betreft wordt er veel geregeld door een daarvoor ingeschakeld marketingbureau. Er vindt op onderdelen afstemming plaats met de afdeling Toezicht van de gemeente. Voor hemzelf is het de 10e keer dat hij betrokken is bij dit evenement. Hij weet zodoende van de hoed en de rand. “Tot 2013 creëerde team Toezicht een autoluw gebied en hielden we ook zelf auto’s tegen op de invalswegen; sinds enkele jaren is die taak echter overgeheveld naar een extern bedrijf met eigen verkeersregelaars.” Als iemand niet wil luisteren naar de verkeersregelaars, gaan de handhavers er wel op af, “wij ondersteunen dan de verkeersregelaars.”

Ook zorgt Handhaving ervoor dat de auto’s in het autoluwe gebied drie dagen voor aanvang van het evenement worden weggesleept. “Op die manier is de veiligheid gegarandeerd en kunnen handelaren goed bij hun standplaats”. Al vroeg in de ochtend wordt gestart met de voorbereidingen en er wordt stevig doorgewerkt”, zo vertelt Cuneyt.

Tijdens de opbouw van het evenement en tijdens de dagen dat het evenement draait, is Toezicht op volle sterkte aanwezig in de binnenstad van Dordrecht. “De binnenstad wordt verdeeld in verschillende gebieden en er wordt in koppels rondgelopen”. De handhavers zijn er met name als gastheer en ambassadeur van de stad en daarmee het aanspreekpunt voor de bezoekers van de Kerstmarkt. Een andere belangrijke taak is het voorkomen van zakkenrollen. “Ook wordt toegezien op de naleving van de veiligheidsvoorschriften door de standplaatshouders en wordt gekeken of er geen mensen zonder vergunning op de markt staan” Het gaat er dan om of er geen gevaarlijke situaties ontstaan, zoals de belemmering van een nooduitgang of de vrije doorgang voor de hulpdiensten.

Tijdens het evenement is een commandopost van de politie ingericht in het centrum van de stad. Vandaaruit komt alle actuele informatie naar de handhavers toe. “Het gaat dan bijvoorbeeld om actuele informatie over zakkenrollers, daarover gaan geregeld berichten uit van de politie”. Op de commandopost is ook een vertegenwoordiger van Toezicht aanwezig die met andere hulpdiensten de situatie in de gaten houdt. Verder is er veel telefonisch contact tussen politie en handhavers. “In een noodsituatie kan er bovendien via de portofoon direct contact worden gelegd tussen handhavers en politie.”

Verder voeren een aantal handhavers ook nog DHW-controle uit in burger. “Als ze constateren dat de regels worden overtreden, treden ze op. Gelukkig is het een evenement dat op hoofdlijnen al jaren goed loopt”, aldus Cuneyt. Handhavers doen er dan ook alles aan om het evenement ook dit jaar weer goed te laten verlopen.

               

 


 

 

 

INTERVIEW met Maarten van Rijn van DHW support

Matrix als oplossing voor problemen handhaving DHWMatrix dhw

De nieuwe Drank- en Horecawetgeving (hierna: DHW) zorgt in veel gemeenten voor uitdagingen. Volgens de nieuwe regels moeten tal van controles worden uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de controle op een geldige vergunning, op leeftijden of de aanwezigheid van een leidinggevende. Al deze informatie moeten gemeenten op een overzichtelijke manier in kaart brengen en bijhouden, zodat duidelijk is wat de stand van zaken is. “Veel gemeenten kampen met het probleem dat ze niet weten hoe om te gaan met controlegegevens en hoe deze vastgelegd moeten worden”, aldus Maarten van Rijn, eigenaar van DHW-support. Vaak is niet duidelijk wat de stand van zaken is in een bepaalde inrichting en wat de vervolgstappen zijn voor handhaving. Voor gemeenten een dusdanig onoverzichtelijke situatie dat effectieve handhaving van de DHW lastig is.

Oplossing: de matrix
Dé oplossing? Een door DHW-support ontwikkelde matrix. In dit systeem worden per gemeente alle gegevens met betrekking tot het toezicht op de DHW opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens met betrekking tot de actualisatie van vergunningen en de leeftijdsgrenzencontrole. De gegevens die worden verkregen naar aanleiding van een controle worden opgenomen in deze matrix. Dit zorgt ervoor dat in één oogopslag duidelijk is wat de stand van zaken is bij diverse inrichtingen zoals sportclubs en horecagelegenheden, zodat tijdige en effectieve handhaving wel mogelijk is.

Samen met het preventie handhavingsplan en het stappenplan overtredingen van de gemeente moet de door DHW ontwikkelde matrix inzichtelijk maken voor een gemeente wat de vervolgstappen stappen zijn als bij een controle blijkt dat de zaken in een inrichting niet op orde zijn. Het grote voordeel van deze manier van werken is volgens Van Rijn dat gemeenten in een oogopslag alle actuele informatie voorhanden hebben en op deze manier ook effectief en doelmatig kunnen handhaven.

Inmiddels werken meerdere gemeenten met dit systeem. Omdat de matrix enige uitleg vergt, komt DHW Support graag langs om een presentatie te verzorgen over de ins en outs van het systeem. Ook komen dan de opstart en de samenspraak met de toezichthouders aan bod. Gemeenten kunnen ook zelf nieuwe elementen toevoegen aan de matrix, zoals bijvoorbeeld de controle op kansspelautomaten. Nieuwe ideeën die Van Rijn aan de matrix toevoegt, speelt hij ook door naar gemeenten, “zo blijven zij up-to-date”. Al met al een manier van werken die aandacht verdient! Wie interesse heeft in de matrix kan contact opnemen met DHW Support via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kijken op de website www.dhwsupport.nl.

Over Maarten
Maarten van Rijn (52) is eigenaar van DHW Support, een bedrijf dat zich richt op handhaving van de Drank- en Horecawet. Voor hij startte met zijn bedrijf, had hij er al een hele carrière op zitten. Na onder andere bij de politie gewerkt te hebben, begon hij in 2001 als BOA in de gemeente Voorhout (nu: gemeente Teylingen). Na hier 8 jaar gewerkt te hebben, stapte hij over naar de gemeente Kaag en Braassem om daar een pilot uit te rollen op het gebied van DHW-wetgeving. Na daar ervaring opgedaan te hebben en na het opstellen van een alcoholmatigingsbeleid voor gemeente Hillegeom is hij in 2010 begonnen met zijn bedrijf DHW Support. Na enige jaren is zijn bedrijf al flink gegroeid: “Inmiddels vallen ook mysteryshoppen en het geven van trainingen onder ons dienstenaanbod”.