Loading

.

Aantal winkelovervallen in 2016 gedaald, maar het zijn er nog 276 te veel!

Deze week publiceerde Detailhandel Nederland de cijfers van het aantal winkelovervallen in 2016. Het totaal aantal winkelovervallen kwam vorig jaar uit op 276. Aan de ene kant is dat een mooi resultaat, want het betekent een daling van maar liefst 70% in de afgelopen 7 jaar. Wel wordt er een verschuiving gezien naar andere vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals plofkraken. 

Positieve evaluatie Workshop Omgaan met agressie

Een van onze opdrachtgevers (een grote Nederlandse bank) was enthousiast over de door ons verzorgde veiligheidsworkshop en plaatste een item in hun nieuwsbrief!

Workshop 'Omgaan met agressie'
Onlangs hebben we met een klein groepje de workshop 'Omgaan met agressie' gevolgd. Deze workshop haakt in op hoe om te gaan met zowel verbale als fysieke agressie en geeft je inzicht in waarom mensen bepaaldgedrag vertonen.

Wat zijn uw plannen voor 2016?

Wij gaan dit jaar weer verder met datgene waar we al ruim 25 jaar mee bezig zijn, namelijk het verzorgen van praktijkgerichte (maatwerk)trainingen en workshops op het gebied van Veiligheid. We zijn de eerste maand goed begonnen met een tweetal workshop Omgaan met agressie, een Opfriscursus BHV en een aantal mooie veiligheidstrajecten in het vooruitzicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verschillende workshops en lezingen Omgaan met agressie, de Overvalpreventie Basistraining, winkeldiefstal Preventietrainingen en diverse BHV cursussen.

Hierbij een overzicht van enkele workshops en trainingen waar wij uw medewerkers van kunnen voorzien:

Workshop Omgaan met agressie
Overvalpreventie Basistraining
Winkeldiefstal Preventietraining
Opfriscursus BHV
Workshop Omgaan met lastig publiek.

Daarnaast zijn we druk bezig met het ontwikkelen van een aantal nieuwe cursussen, dus ons cursusaanbod zal dit jaar worden uitgebreid. Houdt hiervoor onze website in de gaten.

Als laatste wil ik u er nog op wijzen dat u via onze social-media-accounts opLinkedIn,TwitterenFacebook, op de hoogte wordt gehouden over al het reilen en zeilen van NIVOO. Zeker de moeite waard om te volgen!

Winkeldief scoort goed in Nederland

ingang_winkel_small

De Nederlandse winkeliers liepen in 2014 1,36 miljard aan inkomsten mis. Dat is een dervingspercentage van 1,48 procent: het hoogste percentage van de in de Global Retail Theft Barometer onderzochte landen. Ruim de helft van de Europese retailers noteerden in 2014 een daling van de winkelcriminaliteit, de Nederlandse retailers daarentegen noteerden een stevige stijging.

Stopheling.nl

stopheling_small

Burgerparticipatie is nog steeds een groeiend fenomeen. In de achterliggende periode zijn er steeds meer initiatieven ontstaan waarbij de burger medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor de veiligheid. Denk aan verkeer regelen bij evenementen, burgerwacht, signalementsrol voor burgers etcetera.

Verplichtingen als werkgever rondom agressie

omgaanmetagressie_small

Wat zijn de verplichtingen van een werkgever om agressie tegen de werknemers te voorkomen of te beperken?

Een belangrijke vraag om te stellen, omdat er zeker werkgevers zijn die hier niet van op de hoogte zijn. Terwijl het onderwerp agressie en intimidatie wel degelijk zijn opgenomen in de Arbowet. Daarnaast moeten we helaas constateren dat men agressie en intimidatie steeds vaker tegenkomt. Het onderwerp is te vinden onder ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Op grond van deze wet zijn werkgevers verplicht om een beleid te voeren dat erop is gericht agressie en intimidatie te voorkomen of te beperken.

Steeds meer Buurtpreventieteams

NS_buurtpreventie_small

In steeds meer gemeentes worden er Buurtpreventieteams opgericht. Deze Buurtpreventieteams worden ingezet in de woonwijken en hebben als doel de veiligheid en leefbaarheid te verhogen.

Waar komt deze vorm van buurtpreventie nou precies vandaan?
Zowel in Amerika als in Groot Brittannië heeft men te maken (gehad) met een vloedgolf aan kleine criminaliteit. Om hier een goed antwoord op te hebben, heeft men diverse projecten opgezet. Een voorbeeld van zo’n project is ‘Neighbourhood Watches’. Je zou dit kunnen vertalen als Buurtwacht. Buurtbewoners worden ingezet om de veiligheid in hun buurt te verbeteren, sociale controle te verhogen en buurten te creëren waar bewoners om elkaar geven.