Loading

.

Aantal winkelovervallen in 2016 gedaald, maar het zijn er nog 276 te veel!

Deze week publiceerde Detailhandel Nederland de cijfers van het aantal winkelovervallen in 2016. Het totaal aantal winkelovervallen kwam vorig jaar uit op 276. Aan de ene kant is dat een mooi resultaat, want het betekent een daling van maar liefst 70% in de afgelopen 7 jaar. Wel wordt er een verschuiving gezien naar andere vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals plofkraken. 

Dat het aantal winkelovervallen de laatste jaren sterk is afgenomen heeft te maken met de aandacht vanuit de politiek, de opzet van de Taskforce Overvallen en het feit dat ondernemers hebben geïnvesteerd in het nemen van preventiemaatregelen. De pakkans bij overvallen is helaas laag. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er van de mensen die zich met dit soort criminaliteit bezighouden, slechts ongeveer 3% in de gevangenis belandt. En een lage pakkans nodigt uit tot dit soort criminaliteit. Het nemen van preventiemaatregelen heeft tot nu toe een veel grotere impact bij het verkleinen van de kans op een overval. 

Er is nog winst te behalen, want het aantal winkelovervallen ligt nog steeds op 276. We zien in de praktijk dat er nog een heel aantal ondernemers geen preventiemaatregelen heeft genomen. Ook het trainen van personeel in het voorkomen van of het omgaan met overvallen blijft nog vaak achterwege. Al deze kleine dingen kunnen helpen bij het terugdringen van overvallen en andere vormen van winkelcriminaliteit. We moeten hier dus vooral mee doorgaan!

Arjen Schellingerhout
Opleidingsadviseur Veiligheid