NIVOO is een praktijkgerichte opleider die zich richt op

Handhaving, Verkeer en Veiligheid.


Kies hieronder uw vakgebied voor meer informatie.

 

Handhaving
Verkeer
VeiligheidOmgaan met jeugd en straatgedrag
Meer Info

Wat zoekt u?

Kwaliteitsbevordering BOA-docenten

Per 1 januari jl. zijn de eindtermen BOA gewijzigd. Deze wijzigingen zijn gerust fors te noemen. Alle BOA examens vanaf 1 januari zijn afgestemd op deze nieuwe eindtermen.

De achterliggende periode is door onze uitgeverij hard gewerkt om deze wijzigingen te verwerken. Tenslotte moet één en ander doorgevoerd worden in het lesboek, maar ook in onze uitgebreide elektronische leeromgeving, de docentenhandleiding en andere ondersteunende materialen.

Nieuwe toetstermen WKOg en WKOs

Sinds januari 2017 gelden er nieuwe toetstermen voor de cursussen WKOg en WKOs. De nieuwe toetstermen zijn uniformer en duidelijker dan de oude. Hieronder geven we de belangrijkste wijzigingen uit de toetsmatrijzen aan: