Loading

Opleiding Toezichthouder Drank- en Horecawet

Participatiewet.jpg

Duur:
8 dagen
Tijd:
09.30 - 16.30 uur
Plaats(en):

Open inschrijving: Utrecht
Incompany: Waar u maar wilt

Investering:

Open inschrijving: € 1930,00 Examenkosten: € 181,50

Incompany: Wij doen u graag een passend voorstel

Data:

Incompany: Wanneer u maar wilt

 
Doel

Door deel te nemen aan deze opleiding DHW wordt u voorbereidt op het landelijke examen Toezichthouder Drank- en Horecawet, welke wordt afgenomen door ExTH. 

Doelgroep

De Opleiding Toezichthouder Drank- en Horecawet (DHW) is bestemd voor BOA’s die de reguliere vergunningen gaan controleren.

Tijdens deze 8-daagse opleiding komen de volgende aspecten aan bod:

  • Theorie Drank- en Horecawet basis en uitleg, begripsbepalingen.
  • Theorie Bijzondere wetten en APV.
  • Theorie: de bevoegdheden als toezichthouder en als BOA.
  • Opmaken van een Boete Rapport.
  • Handhavingsinstrumentarium: o.a. inzicht boete rapport als instrument bij gemeentelijk handhavingsbeleid.
  • Praktijk: Jeugdherkenning, omgaan en aanspreken jeugd in diverse situaties, bedrijfscontroles: commercieel en para commercieel, controletechnieken, Inspectiemethodieken.
  • Theorie vergunningsplichtige bedrijven, niet vergunningsplichtige bedrijven, leeftijdsgrenzenherkenning, jeugd kaart en productherkenning.
  • Proefexamen en eindtoets.

Examen

Na afloop van de opleiding DHW wordt een centraal examen afgenomen dat is vastgesteld en gekwalificeerd door de examencommissie van het Examenbureau Toezicht en Handhaving (ExTH). Dit examen bestaat uit twee delen (theorie en boeterapport). Beide onderdelen moet u met voldoende resultaat afronden. Na het behalen van het centrale (theoretisch) examen ontvangt u namens de examencommissie van het ExTH het certificaat Toezichthouder Drank- en Horecawet.

Aantal deelnemers

Aan één opleiding kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen.