Loading

Basiscursus bestuursrecht voor toezichthouders BRP

BRO

Duur:
2 dagen
Tijd:
09.30 - 16.30 uur
Plaats(en):

Aristo Utrecht
Incompany: Waar u maar wilt

Investering:

Incompany: Wij doen u graag een passend voorstel

Data:

Incompany: Wanneer u maar wilt

 

Doel

Na afloop van deze basiscursus hebben de cursisten voldoende kennis van de relevante onderdelen uit de Algemene wet bestuursrecht en de Wet basisregistratie personen om adequaat en vaardig op te treden.

Doelgroep

Uiteraard behoren de toezichthouders BRP tot de doelgroep van deze cursus. Maar ook de leidinggevenden, beslisambtenaren (bestuurlijke boete), sociaal rechercheurs en andere bij het proces betrokken functionarissen zullen bij deze cursus relevante informatie krijgen die zij in de dagelijkse praktijk nodig hebben.

Inhoud

De Basiscursus bestuursrecht voor toezichthouders BRP geeft kennis en inzicht in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de functie die deze wet heeft bij de taakvervulling (bevoegdheden, rol) van de toezichthouder en andere met de uitvoering van de wetgeving belaste medewerkers van de van de gemeente. Bovendien wordt inzicht gegeven in de systematiek, samenhang en causaal verband tussen de Awb en de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) die de medewerker van de gemeente uitvoert. Daarnaast wordt de cursist bekend gemaakt met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die een evidente betekenis hebben in de uitoefening van de dagelijkse praktijk.

Er worden door de docent praktijkgerichte voorbeelden gebruikt om de theorie beeldend te maken en de cursist op deze manier betrokken te houden bij de materie. Deze aanpak zorgt voor een interactieve cursus.

Na afloop van de cursus zijn de cursisten in staat op een genuanceerde, evenwichtige en adequate manier het bestuursrecht toe te passen en begrijpen zij waar hun handelen op gebaseerd is. Zij zijn in staat bij het functioneren in bestuursrechtelijke situaties een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn, ook bij het eventueel verder verloop in het bestuursrechtelijke proces, zoals bezwaar en (hoger) beroep bij de rechter. Daarnaast hebben zij inzicht in hun bestuursrechtelijke handelen.

Certificaat

Na afloop van de workshop ontvangt u een NIVOO-certificaat als bewijs van deelname.

Aantal deelnemers

Aan één workshop kan door maximaal vijftien personen worden deelgenomen.