Loading

Nieuws

Horecawinkels: overtreedt de gemeente ongestraft de wet?

Geplaatst onder Handhaving

slijterij_small

Sinds 1 januari 2016 zijn verschillende gemeenten gestart met een pilot mengvormen winkel/horeca. De SlijtersUnie is hier fel op tegen. De inzet van deze strijd is de Drank- en Horecawet. Want moeten gemeenten die nu wel of niet gaan handhaven?

Gemeenten in Nederland zitten met een groot probleem. De winkelstraten, die sinds eeuwen het centrum van steden en dorpen bepalen, verdwijnen steeds sneller. Hierdoor worden steden en dorpen minder leefbaar. Gemeenten proberen dan ook manieren te vinden om dit proces te stoppen.

Ieder kind heeft recht op onderwijs

Geplaatst onder Handhaving

Dag van de leerplicht

Op donderdag 17 maart 2016 vindt de Dag van de Leerplicht plaats. In heel Nederland organiseren gemeenten en scholen diverse acties om het recht op onderwijs te benadrukken. Om te voorkomen dat jongeren voortijdig de schoolbanken verlaten, is het belangrijk om zoveel mogelijk bewustzijn te creëren voor het belang van een diploma.

Twee BOA Vakopleidingen uitgelicht

Geplaatst onder Handhaving

BOA Vakopleidingen

In dit nieuwe jaar staan er naast de verplichte BOA opleidingen en PHB modules ook weer vele BOA Vakopleidingen op de planning. Graag wil ik er twee voor het voetlicht brengen.

Basistraining Omgaan met jeugd en straatgedrag
Op 12 en 13 april en 25 mei staat de Basistraining Omgaan met jeugd en straatgedrag gepland. Deze praktijkgerichte training is bestemd voor handhavers en toezichthouders die regelmatig in contact komen met jeugd(groepen).

Recht op consultatie- en verhoorbijstand geldt ook bij staandehouden

Geplaatst onder Handhaving

boa_verdachte_small

Vanaf 1 maart 2016 is iedere opsporingsambtenaar verplicht om de verdachte in ieder geval voorafgaand aan het eerste verhoor te wijzen op zijn recht op verhoorbijstand. Als de verdachte van dit recht gebruik wil maken, dan moet de opsporingsinstantie dat mogelijk maken en alleen bij aangehouden verdachten ook zelf regelen.

Pilot bodycams taxi handhaving Amsterdam

Geplaatst onder Handhaving

Vanaf 1 maart 2016 start in Amsterdam een pilot waarbij 6 handhavers van het Taxiteam van gemeente Amsterdam worden uitgerust met een bodycam die beeld en geluid registreert. Dat heeft het college van B en W aan de gemeenteraad voorgesteld. Als de raad instemt met het voorstel, krijgen de handhavers bij wijze van proef zes maanden de beschikking over de bodycams. Het doel van de pilot is om:

  • in situaties die uit de hand dreigen te lopen, zo snel mogelijk te kunnen de-escaleren;
  • het gevoel van veiligheid bij handhavers en burgers te verhogen;
  • ongewenst gedrag van alle betrokken partijen te voorkomen door het zichtbaar dragen van de bodycams, wat naar verwachting preventief werkt;
  • onder bepaalde voorwaarden opnames van bodycams te raadplegen, zodat ze als bewijslast kunnen worden opgevoerd bij zowel (gewelds)incidenten als klachtafhandelingen.

Alcoholcontrole in het weekend in de sportkantine

Geplaatst onder Handhaving

drank small

Driekwart van de jongeren van 16 en 17 drinkt alcohol. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Intraval kenniscentrum Nuchter naar het drankgebruik van jongeren, in opdracht van het ministerie van VWS.

Van de jongeren die alcohol drinken, koopt 17% zelfstandig drank bij winkels en horecagelegenheden, terwijl de overige 83% de alcohol alleen van vrienden of familie krijgt. In sportkantines, cafetaria’s, en horecagelegenheden hebben jongeren de grootste kans om zelf aan alcohol te komen. De meeste jongeren kopen alcohol op vrijdag en zaterdag, voor of tijdens het uitgaan.

Twee BOA Vakopleidingen uitgelicht

Geplaatst onder Handhaving

bike train small

In dit nieuwe jaar staan er naast de verplichte BOA opleidingen en PHB modules ook weer vele BOA Vakopleidingen op de planning. Graag wil ik er twee voor het voetlicht brengen.

Praktijktraining Drank- en Horecawet
Op woensdag 9 en 16 maart 2016 staat de Praktijktraining Drank- en horecawet (DHW) ingepland. Deze praktijkgericht training is bestemd voor toezichthouders DHW, die kortere of langere tijd geleden de DHW-opleiding hebben afgerond.

Wat zijn uw plannen voor 2016?

Geplaatst onder Handhaving

Wij gaan dit jaar weer verder met datgene waar we al ruim 25 jaar mee bezig zijn, namelijk het verzorgen van praktijkgerichte (maatwerk)opleidingen en cursussen op het gebied van Handhaving. We zijn de eerste maand goed begonnen met elf cursussen Gespreks- en benaderingstechnieken, diverse zelfstudietrajecten en een Opleiding BOA OV praktijk. Daarnaast staan er komend jaar weer heel veel PHB modules voor domeinen I en III op de planning en zullen wij ook onze kennis weer delen tijdens tientallen verschillende BOA vakopleidingen.

Hierbij een overzicht van diverse opleidingen en trainingen waar wij uw medewerkers van kunnen voorzien:

Opleiding Basisbekwaamheid BOA;
Permanente her- en bijscholing domein I;
Permanente her- en bijscholing domein III;
Basistraining Omgaan met jeugd en straatgedrag;
Bike Training;
Cursus RTGB;
Workshop DigiTouch (social media voor handhavers);
Praktisch toepassen van opsporingsbevoegdheden;
enz.

Daarnaast zijn we druk bezig met het ontwikkelen van een aantal nieuwe cursussen, dus ons cursusaanbod zal dit jaar worden uitgebreid. Houdt hiervoor onze website in de gaten.

Als laatste wil ik u er nog op wijzen dat u via onze social-media-accounts op LinkedIn,Twitter en Facebook, op de hoogte wordt gehouden over al het reilen en zeilen van NIVOO. Zeker de moeite waard om te volgen!