Loading

Nieuws

Inhoud 2e nieuwsbrief Handhaving voor domein I

Geplaatst onder Handhaving

nieuwsbrief_feb_small

Vandaag wordt de tweede nieuwsbrief Handhaving voor Domein I verstuurd. De vele aanmeldingen voor deze nieuwsbrief maken duidelijk dat deze in een behoefte voorziet. Voor ons een aanmoediging om op deze manier door te gaan. 

In deze nieuwsbrief hebben we voor u weer het een en ander aan BOA-nieuws bij elkaar gezet. De artikelen die zijn opgenomen zijn divers en gaan over o.a. de volgende onderwerpen:

Waardering voor het werk van de BOA Openbare Ruimte

Geplaatst onder Handhaving

twit_pic_small

Als we kijken naar voorgaande jaren zijn BOA’s uit domein I helaas meerdere keren negatief in het nieuws geweest. Het positieve werk dat BOA’s doen komt echter weinig aan bod. Of het nu gaat over het optreden tegen hangjongeren of bijvoorbeeld het tegengaan van loslopende honden en hondenpoep. De BOA houdt zich er mee bezig, zodat de burger minder overlast ervaart. Daarnaast biedt de BOA vanuit zijn functie hulp indien nodig en verricht hij preventieve handelingen. Die aspecten van zijn functie mogen ook wel eens worden belicht! Het leek me daarom een goede zaak om het positieve werk van BOA’s te laten zien aan de hand van een aantal tweets die ze zelf met de wereld hebben gedeeld. De tweets zijn afkomstig van BOA’s uit het hele land. Hier komen ze:

Nieuwe cursus bestuursrechtelijke handhaving voor handhavers in de openbare ruimte

Geplaatst onder Handhaving

DOCENT-TEKENEN-SMALL

Gemeenten oriënteren zich in toenemende mate op bestuursrechtelijke handhaving door handhavers in de openbare ruimte. Bestuursrechtelijke handhaving biedt namelijk een groot aantal voordelen ten opzichte van strafrechtelijke handhaving. 

Om handhavers inzicht te geven in de mogelijkheden en voordelen van bestuursrechtelijke handhaving, hebben we in samenwerking met Raymond IJsselstijn een cursus bestuursrechtelijke handhaving voor handhavers in de openbare ruimte ontwikkeld.

Nieuwsbrief Handhaving Domein I gelanceerd

Geplaatst onder Handhaving

nieuwsbrief small

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het werk van de BOA Openbare Ruimte. Doordat de politie zich meer op haar kerntaken is gaan richten, is het belang van deze BOA’s binnen gemeenten gaandeweg toegenomen. Een en ander heeft tot gevolg dat regionale en landelijke media regelmatig artikelen publiceren over de BOA Openbare Ruimte.

Inzet BOA’s tegen vuurwerkoverlast

Geplaatst onder Handhaving

vuurwerk_small

Tijdens de afgelopen jaarwisseling hebben diverse gemeenten BOA’s Openbare Ruimte ingezet tegen vuurwerkoverlast. Door aanpassing van het Vuurwerkbesluit mocht er pas op oudejaarsdag van 18.00 uur vuurwerk worden afgestoken. In voorgaande jaren mocht dat op oudejaarsdag al vanaf 10.00 uur. Om te controleren of hier daadwerkelijk ook aan werd voldaan kon mooi een beroep worden gedaan op de BOA. Zij konden (al dan niet in samenwerking met de politie) toezien op de naleving.

Uitbreiding bevoegdheden BOA Openbare ruimte

Geplaatst onder Handhaving

boa_handhaving_small

De volgende uitbreidingen van bevoegdheden zullen per 1 januari 2015 aan de domeinlijst domein I Openbare Ruimte worden toegevoegd:

  • Handhaving inkoopregisters
  • Handhaving zwerfvuil rondom horecagelegenheden
  • Handhaving aanbieden van bedrijfsafval bij het huisafval
  • Handhaving verkeerd aangemeerde boten

Hieronder worden de diverse uitbreidingen toegelicht.

Gevolgen afschaffing pv-vergoeding

Geplaatst onder Handhaving

pv+afschaf_smal

Zoals bekend krijgen gemeenten per 1 januari 2015 geen pv-vergoeding meer. Volgens de VNG zullen hierdoor:
         1. gemeenten minder gaan handhaven;
         2. gemeenten overstappen op de bestuurlijke boete.   
In een reactie op bovengenoemde punten geeft de minister van Veiligheid en Justitie het volgende aan: