Loading

Nieuws

Inzet BOA Openbare Ruimte steeds breder

Geplaatst onder Handhaving

Boa-Openbareruimte_small

In diverse publicaties is de laatste tijd onderzoek gedaan naar onder andere de taakstelling van BOA’s in de openbare ruimte. Neem bijvoorbeeld het onderzoek ‘Van stadswacht naar nieuwe gemeentepolitie?’ dat is uitgevoerd in 6 grote steden, waaronder Rotterdam en Den Haag. In dit onderzoek werd o.a. geconcludeerd dat BOA’s zich voornamelijk bezig houden met de handhaving van een aantal artikelen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), aangevuld met fiscale parkeerhandhaving.

Klant aan het woord: deze keer gemeente Beverwijk

Geplaatst onder Handhaving

beverwijk_small

Zoals u zult begrijpen, zetten wij op onze website graag informatie over ons opleidingsaanbod. Ook vermelden we waar we (volgens ons) goed in zijn. Maar dat hoeft u niet alleen van ons aan te nemen. We laten ook graag onze klanten aan het woord. Deze keer voor het voetlicht: Jan Daan van de gemeente Beverwijk.

Zesde dag van de BOA

Geplaatst onder Handhaving

Nivoo_handhaving_logo_smallDe dag van de BOA staat weer op de planning. Op maandag 17 november bent u welkom bij de Reehorst in Ede.

Wij willen graag kennis met u delen en staan open voor al uw opleidingsvragen op het gebied van toezicht, handhaving en veiligheid.

Fantastische uitslag!

Geplaatst onder Handhaving

Ns-fantas_uitslag_goed

Een feestelijke gebeurtenis op maandag 3 november! Een van onze cursisten uit de opleiding BOA was voor 100% geslaagd voor het examenonderdeel Rechtskennis. Gezien deze bijzondere prestatie was een felicitatie natuurlijk op zijn plaats.

Uit de handen van de directeur Toezicht & Handhaving van de gemeente Dordrecht kreeg de cursist, de heer Radj Raghoe, daarom een heerlijke taart uitgereikt. Het komt namelijk niet vaak voor dat een cursist alle 50 vragen van het examen goed weet te beantwoorden.

Filmpjes praktijkexamens domein III

Geplaatst onder Handhaving

ah-small

Inmiddels neemt ExTH al weer geruime tijd de examens voor de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) in o.a. domein III af. Naast twee theorie-examens bestaat deze PHB ook uit twee praktijkexamens.

Afschaffing pv-vergoeding bestuurlijke strafbeschikking overlast en parkeren

Geplaatst onder Handhaving

small_bonnenboekje

In de afgelopen weken is er de nodige aandacht geweest voor het voornemen van het ministerie van Veiligheid en Justitie om per 1 januari 2015 de pv-vergoeding af te schaffen. Deze pv-vergoeding is een vergoeding die gemeenten krijgen als BOA’s handhavend optreden. Voor elk proces-verbaal dat zij schrijven, krijgen gemeenten 25 of 40 euro, afhankelijk van het feit waarvoor zij handhavend optreden.

Onderzoek gemeentelijke uitvoering Drank- en Horecawet

Geplaatst onder Handhaving

DHW_drank_small

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) een interessant onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten. Doel van het onderzoek is om de stand van zaken met betrekking tot het opstellen van het wettelijk voorgeschreven Preventie- en Handhavingsplan alcohol en het toezicht op de Drank- en Horecawet weer te geven. Daarnaast inventariseert het onderzoek welke problemen gemeenten ervaren bij de uitvoering van deze twee taken, welke ‘good practices’ beschikbaar zijn en welke verwachtingen gemeenten hebben ten aanzien van de rol van de landelijke overheid.

Hieronder alvast kort de behandeling van 2 vragen uit het onderzoeksrapport.

Geweld tegen opsporingsambtenaren

Geplaatst onder Handhaving

Ret_22-9-2014_small

Helaas komt agressie en geweld tegen opsporingsambtenaren regelmatig voor. Zie bijvoorbeeld geweldtegenpolitie.nl. Natuurlijk is dit onacceptabel. Daarom wordt op allerlei manieren geprobeerd dit tegen te gaan. Een middel daarbij is te kijken hoe andere handhavingsorganisaties met agressie en geweld tegen hun personeel omgaan.

In dit nieuwsbericht behandel ik kort een aantal maatregelen die het Rotterdamse OV-bedrijf RET heeft doorgevoerd. Ik hoop dat u deze informatie binnen uw eigen organisatie ook kunt gebruiken.