Loading

Nieuws

Samenwerking tussen BOA’s Openbare Ruimte en de politie

Geplaatst onder Handhaving

boa-insigne_small

Een terugkerend item op bijeenkomsten met BOA's Openbare Ruimte is de samenwerking met de politie. Ook tijdens het onlangs gehouden BOA-congres in Ede kwam het onderwerp diverse keren aan bod. Jammer genoeg werd daarbij weinig aandacht geschonken aan de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 1 april 2014.

Overzicht onderzochte rijksinspecties

Geplaatst onder Handhaving

ez-small

In de afgelopen maanden heb ik in een serie nieuwsberichten stilgestaan bij een aantal rijksinspecties. In dit nieuwsbericht zijn de belangrijkste gegevens uit deze
nieuwsberichten bij elkaar gevoegd. Per rijksinspectie zijn de volgende gegevens opgenomen:
- naam inspectie
- domein(en) waarop toezicht wordt gehouden
- wettelijke basis
- onder welk ministerie de desbetreffende rijksinspectie valt
- personeelssterkte in 2012
- het aantal afgelegde inspectiebezoeken in 2012

Planning BOA basisbekwaamheid najaar 2014

Geplaatst onder Handhaving

boa-Small

Voor het komend seizoen heeft mijn collega Corné weer de nodige opleidingslocaties weten te regelen.

We werken al jaren samen met zalencentra voor diverse opleidingen door het hele land.

Een van de zalencentra waar wij graag mee samenwerken (in Eindhoven, Amsterdam en Utrecht) is Aristo Accommodaties. Wij ontvangen positieve evaluaties van cursisten over de goede verzorging bij Aristo.

Staatstoezicht op de Mijnen

Geplaatst onder Handhaving

ez-small

In het nieuws wordt regelmatig aandacht besteed aan de werkzaamheden van de diverse rijksinspecties die ons land kent. Gezien het belang van het werk dat deze rijksinspecties voor onze samenleving verrichten, leek het me een goede zaak om in een serie nieuwsberichten stil te staan bij een aantal van deze diensten. In dit nieuwsbericht sta ik stil bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Eerder is stilgestaan bij:
 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 Onderwijsinspectie
 Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Erfgoedinspectie
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
• Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ)
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Inspectie Jeugdzorg

Examenuitslagen Handhaving

Geplaatst onder Handhaving

diplomasmall

Bij de komst van het nieuwe examenburo ExTH werd aangekondigd dat de examenuitslagen automatisch aan de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zouden worden doorgegeven. U zou daarom bij aanvraag of verlenging van uw bevoegdheid geen diploma's of certificaten mee hoeven te sturen.

In de praktijk blijkt dit echter lang niet altijd te gebeuren. Inmiddels hebben wij vernomen dat hier nog geen concrete afspraken over zijn gemaakt.

Gratis handhavingsgerelateerde apps

Geplaatst onder Handhaving

Ns-14-4-Small

De afgelopen tijd zijn er diverse gratis handhavingsgerelateerde apps op de site van de Politieacademie gezet. Alhoewel diverse apps specifiek voor politiemedewerkers zijn bedoeld, zijn er ook apps opgenomen die voor een BOA nuttig kunnen zijn. In dit nieuwsbericht sta ik kort bij twee apps stil:

  •  Lexicon Opsporing
  •  Veilig werken milieu

Lexicon Opsporing
In deze app (bestaande uit 28 onderwerpen) wordt o.a. stilgestaan bij begrippen als Het strafbare feit, Opzet en schuld en de Verdachte. Daarnaast komen ook vele bevoegdheden aan bod zoals staande houden, aanhouden, ophouden voor onderzoek, inverzekeringstelling en onderzoek aan lichaam en kleding. Leerzaam zijn ook de praktijkvoorbeelden die zijn opgenomen.

Ontwikkelingen binnen domein I Openbare Ruimte

Geplaatst onder Handhaving

brief_2e kamer_small

Naar aanleiding van een eerdere toezegging door de minister van Veiligheid en Justitie is er deze week een brief naar de Tweede Kamer gestuurd die ingaat op o.a.:

  • uitwerking van het leefbaarheidscriterium voor de afbakening van bevoegdheden van de BOA OR;
  • landelijke uitgangspunten voor operationele regie en informatiedeling wat betreft de samenwerking met de politie;
  • betrouwbaarheidstoets voor de BOA;
  • vergoedingsregeling bestuurlijke strafbeschikking overlast.

Inspectie Jeugdzorg

Geplaatst onder Handhaving

logoMklein

In het nieuws wordt regelmatig aandacht besteed aan de werkzaamheden van de diverse rijksinspecties die ons land kent. Gezien het belang van het werk dat deze rijksinspecties voor onze samenleving verrichten, leek het me een goede zaak om in een serie nieuwsberichten stil te staan bij een aantal van deze diensten. In dit nieuwsbericht sta ik stil bij de Inspectie Jeugdzorg.

In de serie rijksinspecties komt nog aan bod:
• Staatstoezicht op de Mijnen

Eerder is stilgestaan bij:
 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 Onderwijsinspectie
 Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Erfgoedinspectie
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
• Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ)
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid